Ignasi Puig (ENT) serà present al quart Seminari Temàtic INTHERWASTE, centrat en la “Minimització de residus en àrees patrimonials” i que tindrà lloc els dies 13 i 14 de juny de 2018 a Còrdova.
Ignasi Puig serà un dels ponents d’un debat centrat en casos reeixits de l’ús d’instruments econòmics per prevenir la generació de residus (13 juny 9:40h.). Concretament hi presentarà els casos següents:
– Fee-rebate scheme in the metropolitan Area of Barcelona, Barcelona
PAYT and incentives to prevention at municipal scale, Miravet
Durant aquest seminari, els socis del projecte, experts i convidats debatran sobre els diferents aspectes de la prevenció de residus en un entorn urbà, en particular amb la presentació de bones pràctiques de ciutats patrimonials d’Europa. La prevenció de residus representa el més alt nivell de la jerarquia de residus, tal com es defineix a la Directiva Marc de Residus. L’evolució de les polítiques recents a nivell europeu també té com a objectiu reforçar les mesures de suport a la prevenció de residus als països de la UE. És important assenyalar que, a més de l’impacte positiu en un ús més sostenible dels recursos materials i en el medi ambient, la minimització dels residus sol generar impactes socials positius. Les accions de prevenció de residus solen implicar més interaccions entre els ciutadans gràcies a l’organització d’iniciatives a nivell local.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta l’agenda[/link]Ignasi Puig (ENT) estará presente en el cuarto Seminario Temático INTHERWASTE, centrado en la “Minimización de residuos en áreas patrimoniales” y que tendrá lugar los días 13 y 14 de junio de 2018 en Córdoba.
Ignasi Puig será uno de los ponentes de un debate centrado en casos exitosos del uso de instrumentos económicos para prevenir la generación de residuos (13 de junio 9: 40h.). Concretamente presentará los siguientes casos:
Fee-rebate scheme in the metropolitan Area of ​​Barcelona, ​​Barcelona
PAYT and incentives to prevention at municipal scale, Miravet
Durante este seminario, los socios del proyecto, expertos e invitados debatirán sobre los diferentes aspectos de la prevención de residuos en un entorno urbano, en particular con la presentación de buenas prácticas de ciudades patrimoniales de Europa. La prevención de residuos representa el más alto nivel de la jerarquía de residuos, tal como se define en la Directiva Marco de Residuos. La evolución de las políticas recientes a nivel europeo también tiene como objetivo reforzar las medidas de apoyo a la prevención de residuos en los países de la UE. Es importante señalar que, además del impacto positivo en un uso más sostenible de los recursos materiales y en el medio ambiente, la minimización de los residuos suele generar impactos sociales positivos. Las acciones de prevención de residuos suelen implicar más interacciones entre los ciudadanos gracias a la organización de iniciativas a nivel local.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la agenda[/link]