El proper 7 de març de Ignasi Puig, assistirà a la Reunió Anual de Green Budget Europe a Brussel·les en representació de la Fundació ENT.
El dia després, Ignasi Puig també participarà al workshop “ENERGY UNION: How does Civil Society engage?” Per tal de facilitar i promoure la discussió al voltant de la governabilitat i la Unió Energètica, Green Budget Europe organitza un workshop que reunirà representants de la Comissió Europea (DG Energia i semestre europeu), experts de GBE nacionals i de la UE, i representants de la societat civil organitzada.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El próximo 7 de marzo de Ignasi Puig, asistirá a la Reunión Anual de Green Budget Europe en Bruselas en representación de la Fundació ENT.
El día después, Ignasi Puig también participará en el workshop “ENERGY UNION: How does Civil Society engage?” Con el fin de facilitar y promover la discusión en torno a la gobernabilidad y la Unión Energètica, Green Budget Europe organiza un workshop que reunirá a representantes de la Comisión Europea (DG Energía y semestre europeo), expertos de GBE nacionales y de la UE, y representantes de la sociedad civil organizada.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Next 7th March Ignasi Puig will attend the Green Budget Europe Annual Meeting in Brussels in representation of Fundació ENT.

The day after, he will also participate in the workshop “ENERGY UNION: How does Civil Society engage?” In order to facilitate and promote the discussion around governance and the Energy Union, Green Budget Europe is hosting a capacity-building workshop which will bring together representatives of the European Commission (DG Energy and European Semester), GBE national and EU experts, and civil society organisations.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]