El dimecres 9 de maig Ecologistes en Acció, amb la col·laboració de Green Budget Europe, organitzarà en Congrés dels Diputats una jornada d’anàlisi i debat sobre mesures fiscals que es poden dur a terme per millorar la qualitat de l’aire.
Agents polítics, personal de les administracions públiques, mitjans de comunicació, col·lectius socials i ciutadania en general estan convidats a participar a la jornada de debat ‘Millor sense Dièsel. Mesures fiscals per millorar la qualitat de l’aire ‘. El programa de la jornada inclou la presentació de l’informe ‘Mejor sin diésel’ així com una taula tècnica i una altra política on es debatran les propostes dels diferents agents i formacions.
La jornada de debat començarà amb la presentació de l’informe ‘Millor sense dièsel’, publicat recentment per Ecologistes en Acció. El document estudia dades sobre la fiscalitat ambiental a l’Estat espanyol i analitza els impostos que es paguen per conduir un vehicle privat tant a l’Estat espanyol com en altres països de la UE, fent especial atenció a l’aplicació d’impostos en els països en els que menys vehicles dièsel s’han venut. L’informe també inclou una bateria de propostes de canvi en els impostos d’hidrocarburs, circulació i matriculació des d’una perspectiva ambiental.
La jornada acollirà dues taules de debat. A la taula tècnica participarà Elena Boldo, de l’Institut d’Epidemiologia Carles III, qui analitzarà l’efecte que té la contaminació en la salut i quina és la responsabilitat del dièsel. El seguirà Ignasi Puig (Fundació ENT) amb la ponència “Introducció a la fiscalitat ambiental. La situació de l’Estat espanyol”, que analitzarà com es pot contribuir a millorar el problema amb mesures fiscals. Per la seva banda, Carlos Calvo, de Transport and Environment, parlarà de la situació del dièsel a Europa. Tancarà la taula Christian Edge Jorgensen, president del Danish Ecological Council, qui analitzarà el cas particular de Dinamarca, un dels països amb menys vehicles dièsel, però amb càrregues impositives més altes per als vehicles, que ofereix a canvi extraordinaris transports públics i infraestructures vianants i ciclistes.
La taula política estarà formada per representants polítics de tots els partits presents al Congrés, els qui que exposaran i debatran les seves propostes en aquest tema.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa i inscripcions[/link]El miércoles 9 de mayo Ecologistas en Acción, con la colaboración de Green Budget Europe, organizará en Congreso de los Diputados una jornada de análisis y debate sobre medidas fiscales que se pueden llevar a cabo para mejorar la calidad del aire.
Agentes políticos, personal de las administraciones públicas, medios de comunicación, colectivos sociales y ciudadanía en general están invitados a participar en la jornada de debate ‘Mejor sin Diésel. Medidas fiscales para mejorar la calidad del aire’. El programa de la jornada incluye la presentación del informe ‘Mejor sin diésel’ así como una mesa técnica y otra política donde se debatirán las propuestas de los diferentes agentes y formaciones.
La jornada de debate comenzará con la presentación del informe ‘Mejor sin diésel’, publicado recientemente por Ecologistas en Acción.  El documento estudia datos sobre la fiscalidad ambiental en el Estado español y analiza los impuestos que se pagan por conducir un vehículo privado tanto en el Estado español como en otros países de la UE, prestando especial atención a la aplicación de impuestos en los países en los que menos vehículos diésel se han vendido. El informe también incluye una batería de propuestas de cambio en los impuestos de hidrocarburos, circulación y matriculación desde una perspectiva ambiental.
La jornada acogerá dos mesas de debate. En la mesa técnica participará Elena Boldo, del Instituto de Epidemiología Carlos III, quien analizará el efecto que tiene la contaminación en la salud y cuál es la responsabilidad del diésel. Le seguirá Ignasi Puig (Fundació ENT) con la ponencia “Introducción a la fiscalidad ambiental. La situación del Estado español”, que analizará cómo se puede contribuir a mejorar el problema con medidas fiscales. Por su parte, Carlos Calvo, de Transport and Environment, hablará de la situación del diésel en Europa. Cerrará la mesa Christian Edge Jorgensen,  presidente del Danish Ecological Council, quien analizará el caso particular de Dinamarca, uno de los países con menos vehículos diésel, pero con cargas impositivas más altas para los vehículos, que ofrece a cambio extraordinarios transportes públicos e infraestructuras peatonales y ciclistas.
La mesa política estará formada por representantes políticos de todos los partidos presentes en el Congreso, quienes que expondrán y debatirán sus propuestas en este tema.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa e inscripciones[/link]Ecologistas en Acción, a Spanish environmental NGO working in collaboration with GBE on diesel, will organise a conference on 9 May at the Spanish Parliament in Madrid to discuss how to tackle air pollution through fiscal measures.
The agenda includes a presentation on the report Better without diesel, a briefing produced by Ecologistas en Accion that studies data on environmental taxes in Spain and compares Spanish taxation in vehicles to other EU countries. The report includes concrete proposals on how to develop environmental taxes on fuel, circulation and car registration.
Speakers include Elena Boldo from the National Center of epidemiology of Instituto de Salud Carlos III, who will analyze the impacts of diesel on human health. She will be followed by a presentation by GBE board member Ignasi Puig Ventosa from Fundación ENT, who will explain how taxes can play a role in air pollution mitigation. He and Carlos Calvo Ambel from Transport & Environment will introduce the current situation of diesel in Europe. Edge Christian Jørgensen from the Danish Ecological Council will discuss Danish experiences in the field.
The conference will end with a parliamentary discussion on the topic with representatives from all political parties.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]