Aquest dijous 23 de gener ha començat el postgrau “Economia Circular” a l’UPC amb la participació de 24 estudiants. En aquest postgrau, Ignasi Puig (ENT) hi impartirà una sessió el proper 5 de març de 18:00 a 21:00. La sessió es titularà “Residu a recurs: circuit municipal” i se centrarà en aquest esquema: visió general, mapa normatiu i radar tecnològic i iniciatives.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informació sobre el postgrau[/link]Este jueves 23 de enero ha empezado el posgrado “Economía Circular” en la UPC con la participación de 24 estudiantes. En este posgrado, Ignasi Puig (ENT) impartirá una sesión el próximo 5 de marzo de 18:00 a 21:00. La sesión se titulará “Residuo recurso: circuito municipal” y se centrará en este esquema: visión general, mapa normativo y radar tecnológico e iniciativas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Información sobre el posgrado[/link]