Ignasi Puig (ENT) impartirà dues sessions del postgrau “Gestió sostenible de la renovació urbana” de la Universitat de Barcelona. El postgrau, que s’imparteix a la Facultat de Dret, compta amb el suport del COAMB, COAC i l’Escola SERT.
El títol de Postgrau en Gestió sostenible de la renovació urbana s’organitza com una nova aposta acadèmica basada en la integració de diferents perspectives tècniques i científiques (pròpies de l’urbanisme, el dret, l’arquitectura, l’enginyeria, l’ecologia, les ciències polítiques i l’economia, entre d’altres) i l’actualització permanent de la formació en renovació urbana com a estratègia de desenvolupament global de la ciutat. El postgrau té la voluntat de donar resposta a els reptes actuals de l’món professional basat en la gestió urbana sostenible, on la renovació té un paper fonamental. Inclou professorat de diversos departaments de la Universitat de Barcelona, d’altres universitats, així com la participació d’experts de l’administració pública i de l’àmbit privat.
Al final del primer mòdul dedicat als “reptes dels sistemes urbans en un món global” Ignasi Puig impartirà una sessió relativa als “sistemes urbans i economia circular”, el dia 28 de febrer de 2020 de 16:30h. a 18:30h.
I la segona sessió serà en el tercer mòdul dedicat a les “metodologies d’anàlisi i estratègies de renovació urbana” i girarà al voltant de la “resiliència econòmica i la gestió dels serveis urbans”, el dia 29 de maig de 2020 de 18:30h. a 20:30h.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]Ignasi Puig (ENT) impartirá dos sesiones del posgrado “Gestión sostenible de la renovación urbana” de la Universidad de Barcelona. El posgrado, que se imparte en la Facultad de Derecho, cuenta con el apoyo del COAMB, COAC y la Escola SERT.
El título de Posgrado en Gestión sostenible de la renovación urbana se organiza como una nueva apuesta académica basada en la integración de diferentes perspectivas técnicas y científicas (propias del urbanismo, el derecho, la arquitectura, la ingeniería, la ecología, las ciencias políticas y la economía, entre otras) y la actualización permanente de la formación en renovación urbana como estrategia de desarrollo global de la ciudad. El posgrado tiene la voluntad de dar respuesta a los retos actuales del mundo profesional basado en la gestión urbana sostenible, donde la renovación tiene un papel fundamental. Incluye profesorado de varios departamentos de la Universidad de Barcelona, de otras universidades, así como la participación de expertos de la administración pública y del ámbito privado.
Al final del primer módulo dedicado a los “retos de los sistemas urbanos en un mundo global” Ignasi Puig impartirá una sesión relativa a los “sistemas urbanos y economía circular”, el día 28 de febrero de 2020 de 16:30h. a 18:30h.
Y la segunda sesión será en el tercer módulo dedicado a las “metodologías de análisis y estrategias de renovación urbana” y tratará sobre la “resiliencia económica y la gestión de los servicios urbanos”, el día 29 de mayo de 2020 de 18:30h. a 20:30h.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]