Aquest dimecres 20 de desembre (19.00, Museu San Telmo, Donostia), Ignasi Puig (ENT) oferirà una xerrada sobre la gestió municipal de residus, un compromís col·lectiu. Ho farà en el marc d’Agora K2050, el cicle de conferències sobre canvi climàtic organitzat conjuntament entre Fundació Cristina Enea, l’Ajuntament de Sant Sebastià i el Museu San Telmo. La Fundació li fa una entrevista prèvia a la xerrada i que pots consultar a la seva pàgina web.
La xerrada servirà per presentar l’estat de la gestió dels residus, les tendències europees (nous objectius), les possibilitats locals en termes de prevenció de residus, parlar de diferents models de recollida, i tocar el tema de costos i incentius. Ignasi Puig assegura en l’entrevista que “el model de recollida de residus ideal no existeix, ja que depèn de nombrosos factors socials, urbanístics, econòmics i polítics” i que el lògic seria “implantar una fiscalitat justa a la generació de residus”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’entrevista[/link] [link]Vídeo de la conferència d’Ignasi Puig[/link]Miércoles 20 de diciembre (19:00, Museo San Telmo, Donostia), Ignasi Puig (ENT) ofrecerá una charla sobre la gestión municipal de residuos, un compromiso colectivo. Lo hará en el marco de Agora K2050, el ciclo de conferencias sobre cambio climático organizado conjuntamente entre Fundación Cristina Enea, el Ayuntamiento de San Sebastián y el Museo San Telmo. La Fundación le hace una entrevista prévia a la charla y que puedes consultar en su página web.
La charla servirá para presentar el estado de la gestión de los residuos, las tendencias europeas (nuevos objetivos), las posibilidades locales en términos de prevención de residuos, hablar de diferentes modelos de recogida, y tocar el tema de costes e incentivos. Ignasi Puig asegura en la entrevista que “el modelo de recogida de residuos ideal no existe, ya que depende de numerosos factores sociales, urbanísticos, económicos y políticos” y que lo lógico sería “implantar una fiscalidad justa a la generación de residuos”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace a la entrevista[/link] [link]Vídeo de la conferencia de Ignasi Puig[/link]