Giorgia Faraca ha iniciat un internship a ENT aquest novembre i que s’allargarà fins el proper febrer de 2018. Girogia Faraca és estudiant de doctorat en Enginyeria de gestió de residus a la Technical University of Denmark. Està especialitzada en caracterització de residus reciclables i anàlisi de cicle de vida. El seu projecte durant aquest període és l’anàlisi de costos i impactes ambientals del reciclatge de residus de plàstic i la seva valorització en una economia circular.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Giorgia Faraca ha iniciado un internship en ENT este noviembre y que se alargará hasta el próximo febrero de 2018. Giorgia Faraca es estudiante de doctorado en Ingeniería de gestión de residuos a la Technical University of Denmark. Está especializada en caracterización de residuos reciclables y análisis de ciclo de vida. Su proyecto durante este periodo es la análisis de costes y impactes ambientales del reciclaje de residuos de plástico y su valorización en una economía circular.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Giorgia Faraca has started an internship in ENT from November to February. Giorgia Faraca is PhD student in Residual Resources Engineering at the Technical University of Denmark. Specialized in characterization of recyclable waste fractions and life cycle assessment, her project focuses on the environmental and economic analysis of plastic waste recycling and its improved management in a circular economy.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]