Gabriel Weber (ENT fellow) en el marc del seu projecte d’investigació sobre “Ideologies (econòmiques) pel post-creixement i bon viure” ha elaborat un qüestionari sobre les dimensions de la sostenibilitat com a ideologia a Europa.
La voluntat és que el qüestionari l’ompli com més gent possible. Els resultats del mateix serviran, entre altres coses, per al desenvolupament de recomanacions per a accions de promoció de la sostenibilitat com una resposta sòlida a l’augment del populisme a Europa.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Qüestionari sobre sostenibilitat[/link]Gabriel Weber (ENT fellow) en el marco de su proyecto de investigación sobre “Ideologías (económicas) por el post-crecimiento y buen vivir” ha elaborado un cuestionario sobre las dimensiones de la sostenibilidad como ideología en Europa.
La voluntad es que el cuestionario lo rellene cuanta más gente posible. Los resultados del mismo servirán, entre otras cosas, para el desarrollo de recomendaciones para acciones de promoción de la sostenibilidad como una respuesta sólida al aumento del populismo en Europa.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Cuestionario sobre sostenibilidad[/link]Gabriel Weber (ENT fellow) has developed a questionnaire on the dimensions of sustainability as an ideology in Europe in the framework of his research project on “(Economic) Ideologies for Post-growth and Buen Vivir”.
For the purpose of the project as many people as possible should answer the questionnaire. The results will serve, among other things, for the development of recommendations for actions to promote sustainability as a solid response to the increase of populism in Europe.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Questionnaire on sustainability[/link]