Hem finalitzat un projecte encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat consistent en l’anàlisi de la situació i possible millora dels beneficis fiscals de la Generalitat de Catalunya per a incentivar les empreses amb Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), distintiu de garantia de qualitat ambiental, Eco-label, així com altres bones pràctiques de gestió ambiental.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Hemos finalizado un proyecto encargado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad consistente en el análisis de la situación y posible mejora de los beneficios fiscales de la Generalitat de Catalunya para incentivar a las empresas con Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), distintivo de garantía de calidad ambiental, Eco-label, así como otras buenas prácticas de gestión ambiental.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]