La conferència internacional del projecte europeu ENTITLE (European Network of Political Ecology) titulada “Undisciplined Environments” va finalitzar el passat dijous 24 de març a Estocolm (Suècia). Com a part del projecte ENTITLE, Gabriel Weber, Ignasi Puig, Irmak Ertör i Santiago Gorostiza, membres d’ENT, han participat en aquesta conferència final del projecte.
La conferència se centrà en tres àmbits principals: ecologia política des-colonial, ecologies poscapitalistes i el debat entorn dels béns comuns. Conferències, seminaris, passis de pel·lícules, debats i taules rodones van reunir més de 500 activistes i estudiosos de l’ecologia política amb la voluntat de crear xarxa i  anar més enllà de les fronteres entre disciplines acadèmiques. Els diferents marcs que ha ofert la conferència també van servir per fer difusió de la revista Ecología Política editada per la Fundació ENT i Icaria Editorial, que enguany celebra el seu 25è aniversari.
Santiago Gorostiza (fellow d’ENT) ha tingut un paper protagonista com a membre del comitè científic organitzador, i també ha adoptat el rol de moderador en la taula rodona titulada “Rethinking Environmental Conflicts” i la centrada en les “Political Ecologies of Tourism”. En la taula titulada “Political Ecologies of Capital and Struggles” va presentar conjuntament amb altres persones la ponència “Beyond ‘Socially Constructed’ Disasters: Re-politicizing the Debate on Large Dams through a Political Ecology of Risk”.
Gabriel Weber (fellow d’ENT) ha participat en diferents taules rodones, com la “Rethinking Environmental Conflicts”, on va presentar la seva ponència “The political ecology of socio-environmental conflicts in Germany (1990-2014)”. També fou moderador de la taula titulada “Political Ecology and the Role of Technology: Teaching Political Ecology Ideas to Engineers”, de l’anomenada “Critiques of Neoliberal Environments”, i de la titulada “Political Ecologies of Renewables IV – Challenges and Tensions in Scenarios of Energy Transition”, on també presentà la seva ponència “The Green Economy Zeitgeist and Environmental Conflicts – The Political Ecology of Germany’s Energy Transition”.
Irmak Ertör (ENT) fou una de les organitzadores de la taula rodona titulada “The land is not enough” and the enclosure of maritime space: Political Ecology of Fisheries and Aquaculture”. En la mateixa taula va presentar la seva ponència “Growing in the mist: Unveiling the European aquaculture discourses”.
Per la seva banda, Ignasi Puig (ENT) va moderar una taula rodona que debatia sobre “Agriculture Futures” i va participar en la darrera reunió del Supervisory Board del projecte.
ENTITLE
És un projecte finançat per la Unió Europea dins el programa Marie Curie, del programa de recerca FP7, coordinat per l’ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona, i on participem conjuntament amb 10 socis més.
El projecte ENTITLE (2012-2015) ha servit per formar a 17 investigadors en el camp de l’ecologia política, facilitant-los una formació teòrica i metodològica. La recerca i la formació s’ha centrat en cinc eixos: conflictes ambientals, moviments ambientals, desastres naturals, canvis en la producció i justícia ambiental i democràcia.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]La conferencia internacional del proyecto europeo ENTITLE (European Network of Political Ecology) titulada “Undisciplined Environments” finalizó el pasado jueves 24 de marzo en Estocolmo (Suecia). Como parte del proyecto ENTITLE, Gabriel Weber, Ignasi Puig, Irmak Ertör y Santiago Gorostiza, miembros de ENT, han participado en esta conferencia final del proyecto.
La conferencia se centró en tres ámbitos principales: ecología política des-colonial, ecologías poscapitalistas y el debate en torno a los bienes comunes. Conferencias, seminarios, pases de películas, debates y mesas redondas reunieron más de 500 activistas y estudiosos de la ecología política con la voluntad de crear red e ir más allá de las fronteras entre disciplinas académicas. Los diferentes marcos que ha ofrecido la conferencia también sirvieron para hacer difusión de la revista Ecología Política editada por la Fundació ENT e Icaria Editorial, que este año celebra su 25 aniversario.
Santiago Gorostiza (fellow de ENT) ha tenido un papel protagonista como miembro del comité científico organizador, y también ha adoptado el rol de moderador en la mesa redonda titulada “Rethinking Environmental Conflicts” y la centrada en las “Political Ecologies of Tourism” . En la tabla titulada “Political Ecologies of Capital and Struggles” presentó conjuntamente con otras personas la ponencia “Beyond ‘Socially Constructed’ Disasters: Re-politicizing the Debate donde Large Dams through a Political Ecology of Risk”.
Gabriel Weber (fellow de ENT) ha participado en diferentes mesas redondas, como la “Rethinking Environmental Conflicts”, donde presentó su ponencia “The political ecology of socio-environmental conflicts in Germany (1990-2014)”. También fue moderador de la mesa titulada “Political Ecology and the Role of Technology: Teaching Political Ecology Ideas to Engineers”, de la llamada “Critiques of Neoliberal Environments”, y de la titulada “Political Ecologías of Renewables IV – Challenges and Tensiones in Scenarios of Energy Transition “, donde también presentó su ponencia” The Green Economy Zeitgeist and Environmental Conflicts – The Political Ecology of Germany’s Energy Transition “.
Irmak Ertör (ENT) fue una de las organizadoras de la mesa redonda titulada “The land is not enough” and the enclosure of maritime space: Political Ecology of Fisheries and Aquaculture “. En la misma mesa presentó su ponencia “Growing in the mist: Unveiling the European aquaculture Discourses”.
Por su parte, Ignasi Puig (ENT) moderó una mesa redonda que debatía sobre “Agriculture Futures” y participó en la última reunión del Supervisory Board del proyecto.
ENTITLE
Es un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del programa Marie Curie, del programa de investigación FP7, coordinado por el ICTA-Universidad Autónoma de Barcelona, ​​y donde participamos conjuntamente con 10 socios más.
El proyecto ENTITLE (2012-2015) ha servido para formar a 17 investigadores en el campo de la ecología política, facilitándoles una formación teórica y metodológica. La investigación y la formación se ha centrado en cinco ejes: conflictos ambientales, movimientos ambientales, desastres naturales, cambios en la producción y justicia ambiental y democracia.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The international conference “Undisciplined Environments” from the European project ENTITLE (European Network of Political Ecology) concluded on Thursday 24 March in Stockholm (Sweden). As part of the ENTITLE project, Gabriel Weber, Ignasi Puig, Irmak Ertör and Santiago Gorostiza from ENT participated in the final conference of the project.
The conference focused on three main themes: decolonial political ecology, post-capitalist ecologies and discussion on common goods. Conferences, seminars, film screenings, debates and roundtables brought together more than 500 activists and scholars of political ecology with the aim of creating a network and going beyond the boundaries between academic disciplines. The various frameworks offered by the conference also benefited the spreading of  the Journal  “Ecología Política”  published by ENT Foundation and Icaria Editorial, which this year celebrates its 25th anniversary.
Santiago Gorostiza (ENT fellow) has played a role as a member of the scientific committee of the conference, and has adopted the role of moderator in the roundtables entitled “Rethinking Environmental Conflicts” and “Political Ecologies of Tourism”. In the session entitled “Political Ecologies and Struggles of Capital” he presented with others the lecture “Beyond ‘Socially Constructed’ Disasters: Re-politicizing the Debate on Large Dams through a Political Ecology of Risk”.
Gabriel Weber (ENT fellow) has participated in various roundtables, including “Rethinking Environmental Conflicts”, where he presented his paper “The political ecology of socio-environmental conflicts in Germany (1990-2014)”. He was also the moderator of the table entitled “Political Ecology and the Role of Technology: Teaching Ideas to Political Ecology Engineers” and “Criticisms of Neoliberal Environments”. In the table entitled “Political Ecologies of Renewables IV – Challenges and tensions in Scenarios of Energy Transition” he presented his paper “The Green Economy and Environmental Conflicts Zeitgeist – the Political Ecology of Germany’s Energy Transition”.
Irmak Ertör (ENT) was one of the organizers of the round table entitled “The land is not enough” and the enclosure of maritime space: Political Ecology of Fisheries and Aquaculture. ” In the same table she presented her paper “Growing in the mist: Unveiling the European aquaculture Discourses.”
Meanwhile, Ignasi Puig (ENT) chaired a roundtable debate on “Agriculture Futures” and participated in the last meeting of the Supervisory Board of the project.
ENTITLE
ENTITLE project is an EU-funded Initial Training Network under the Marie Curie actions of FP7, coordinated by ICTA at the Autonomous University of Barcelona and with the collaboration of 11 researchers and NGO partners (including ENT).
ENTITLE project (2012-2015) has trained 17 researchers in the emerging field of political ecology, training them with theoretical, analytical and complementary skills . Research and training was framed around five key subjects concerned with the analysis of: environmental conflicts; environmental movements; natural disasters; changes in production and environmental justice and democracy.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]