En el marc de la campanya la Vida dels Jocs i les Joguines’ amb l’objectiu de generar reflexió al voltant de l’ús i consum que fem de les joguines, debatre els efectes que té sobre la infància el model actual de consum, i donar a conèixer les alternatives reals que existeixen, el proper 16 de novembre (Bicihub, C/ Pere IV, 58 de Barcelona) se celebrarà la 1a festa relacionada amb el consum responsable i prevenció de residus dels jocs i les joguines.
A la festa s’hi podran trobar diferents espais de jocs i tallers familiars, música, esmorzar ecològic, zona de jocs lliures i cooperatius, la presentació de la campanya ‘La Vida de les Joguines’, una taula rodona d’experiències i una exposició i venda de les joguines #JoguinesVives restaurades per l’Hospital de les Joguines.
El projecte “Joguines Vives” en el qual participa la Fundació ENT, és una de les accions que sorgeixen de la campanya de sensibilització La Vida dels Jocs i les Joguines, i consisteix en l’estudi  i prova pilot de preparació per a la reutilització de joguines de fusta destinades al rebuig. D’aquesta manera, es recircularan joguines de fusta trencades o que no estan en bon estat que actualment no es poden posar a la venda, ni es donen a entitats socials i que, per tant, acaben al rebuig. La fusta tractada (pintures, coles…) és poc reciclable, tot i que és un material durable, noble, amb un alt valor per part de les famílies consumidores, i fàcilment reparable.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació sobre la Festa[/link]En el marco de la campaña la “Vida de los Juegos y los Juguetes” con el objetivo de generar reflexión en torno al uso y consumo que hacemos de los juguetes, debatir los efectos que tiene sobre la infancia el modelo actual de consumo, y dar a conocer las alternativas reales que existen, el próximo 16 de noviembre (Bicihub, C/ Pere IV, 58 de Barcelona) se celebrará la 1ª fiesta relacionada con el consumo responsable y prevención de residuos de los juegos y los juguetes.

A la fiesta se podrán encontrar diferentes espacios de juegos y talleres familiares, música, desayuno ecológico, zona de juegos libres y cooperativos, la presentación de la campaña ‘La Vida de los Juguetes’, una mesa redonda de experiencias y una exposición y venta de los juguetes #JoguinesVives restauradas por el Hospital de los Juguetes.
El proyecto “Joguines Vives” en el que participa la Fundació ENT, es una de las acciones que surgen de la campaña de sensibilización “La Vida de los Juegos y los Juguetes”, y consiste en el estudio y prueba piloto de preparación para la reutilización de juguetes de madera destinadas al rechazo. De este modo, se recircula juguetes de madera rotas o que no están en buen estado que actualmente no se pueden poner a la venta, ni se dan a entidades sociales y que, por tanto, terminan al rechazo. La madera tratada (pinturas, colas…) es poco reciclable, aunque es un material durable, noble, con un alto valor por parte de las familias consumidoras, y fácilmente reparable.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información sobre la Fiesta[/link]