Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Estudi sobre la incidència dels impropis de la FORM sobre la qualitat del compost
| Notícies| 29/06/2015

L’Agència de Residus de Catalunya ha contractat a ENT l’estudi “Modelització estadística de la incidència dels impropis de la FORM sobre la qualitat del compost”. Aquest projecte pretén esbrinar quin és l’efecte de la presència d’impropis en la fracció orgànica recollida selectivament sobre el compost finalment obtingut a les plantes de tractament, discriminant la incidència d’aquest element en relació amb altres variables del procés.