Hem finalitzat un estudi per a l’Ajuntament de Palafrugell, en què hem analitzat diferents possibilitats per a la millora de la taxa de residus domiciliària i comercial. L’objectiu de l’estudi ha estat fer una distribució més justa de les càrregues associades a la gestió de residus entre els usuaris del servei i fomentar, a través de la taxa, bones pràctiques en matèria de prevenció i recollida selectiva, mantenint alhora la recaptació.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Hemos finalizado un estudio para el Ayuntamiento de Palafrugell, en el que hemos analizado diferentes posibilidades para la mejora de la tasa de residuos domiciliaria y comercial. El objetivo del estudio ha sido hacer una distribución más justa de las cargas asociadas a la gestión de residuos entre los usuarios del servicio y fomentar, a través de la tasa, buenas prácticas en materia de prevención y recogida selectiva, manteniendo a su vez la recaudación.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]