Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Estudi de les formules administratives per a la promoció municipal d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica a l’equipament de Can Marcet
| Projectes

L’objectiu de l’estudi encarregat per l’Ajuntament de Sabadell fou l’anàlisi i proposta de les fórmules administratives a través de les quals l’Ajuntament de Sabadell promoguès centrals d’energia solar fotovoltaica (CFV) en els seus equipaments públics, i en particular a Can Marcet.

Els Ajuntaments tenen la possibilitat de recórrer a instruments de col·laboració publica-privada per promoure instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa (Centrals Fotovoltaiques, CFV) ubicades en equipaments públics. Aquests instruments permeten que els ens locals, subjectes a uns estrictes objectius d’estabilitat pressupostària, no incrementin el seu endeutament alhora de promoure aquestes instal·lacions. A més d’afavorir fonts energètiques renovables en el municipi contribuint, d’aquesta manera a disminuir les emissions de CO2, i realitzar una actuació de sensibilització davant la ciutadania, porten a la pràctica el principi d’eficàcia en l’administració pública.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2006
Client
Ajuntament de Sabadell