Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review
| Publicacions| 11/12/2017

La modelització d’equilibri general computable (CGE) és una forma flexible i oberta de modelar els sistemes econòmics que permet avaluar els impactes de diferents polítiques o external shocks sobre un sistema econòmic. Existeix certa literatura empírica dedicada a testar la hipòtesi del doble dividend d’una reforma fiscal ambiental utilitzant models CGE. Aquesta hipòtesi sosté que és possible obtenir una millora de les condicions ambientals i econòmiques mitjançant la fiscalitat ambiental, i utilitzant els ingressos obtinguts per a reduir altres impostos preexistents. Aquesta recerca proporciona una revisió exhaustiva d’aquesta literatura, incloent una anàlisi estadística i de meta-regressió. S’han analitzat 69 simulacions de 40 estudis diferents. El 55% de les simulacions assoliren un doble dividend. Es pot concloure que, encara que gairebé sempre s’aconsegueix el dividend ambiental, el dividend econòmic segueix sent una qüestió ambigua que necessita més investigació.

Data
2017
Publicació
Journal of Policy Modeling
Referència bibliogràfica
Freire-González, J. (2017) Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review. Journal of Policy Modeling, november 2017.
Enllaç a l’article