Els dies 17 i 18 de maig ENT som a Brussel·les a la Missió de Medi Ambient i Energia organitzada per ACCIÓ i juntament amb altres 7 empreses catalanes. La Missió té els següents objectius:
1) Posicionar les empreses, obtenir coneixement de primera mà de les oportunitats de negoci i finançament amb fons europeus per a empreses del sector medi ambient i energia.
2) Sessió de networking per entrar en contacte amb potencials socis internacionals, tant per licitar localment (en el marc dels respectius països) com en les licitacions multilaterals.
ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 39 oficines arreu del món.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]Los días 17 y 18 de mayo ENT estamos en Bruselas a la Misión de Medio Ambiente y Energía organizada por ACCIÓ y junto con otras 7 empresas catalanas. La Misión tiene los siguientes objetivos:
1) Posicionar las empresas, obtener conocimiento de primera mano de las oportunidades de negocio y financiación con fondos europeos para empresas del sector medio ambiente y energía.
2) Sesión de networking para entrar en contacto con potenciales socios internacionales, tanto para licitar localmente (en el marco de los respectivos países) como en las licitaciones multilaterales.
ACCIÓ es la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Catalunya. Está especializada en el fomento de la innovación y la internacionalización empresarial y cuenta con una red de 39 oficinas en todo el mundo.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]