Seguint el seu Pla de Recerca 2014-2020, ENT presenta la seva Memòria anual de recerca del passat 2020. Aquesta memòria s’estructura a partir d’una sèrie d’indicadors i la seva avaluació. En aquest sentit, hi destaquen els articles de recerca de membres d’ENT en revistes especialitzades o els informes publicats el darrer any.

 Portada_Memòria Recerca 2020

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la Memòria de Recerca 2020 (PDF)[/link]Siguiendo su Plan de Investigación 2014-2020, ENT presenta su Memoria anual de investigación del pasado 2020. Esta memoria se estructura a partir de una serie de indicadores y su evaluación. En este sentido, destacan los artículos de investigación de miembros de ENT en revistas especializadas o los informes publicados el último año.

Portada_Memòria Recerca 2020_ES

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la Memoria de Investigación 2020 (PDF)[/link]Following our Research Plan 2014-2020, ENT presents its Research Report 2020. This research report is organized around different indicators and its evaluation. In this sense, the report includes research articles by ENT members in scientific journals or its contributions to international conferences.

Portada_Memòria Recerca 2020_EN

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Research Report 2020 (PDF)[/link]