Seguint el seu Pla de Recerca 2014-2020, ENT presenta la seva Memòria anual de recerca del passat 2019. Aquesta memòria s’estructura a partir d’una sèrie d’indicadors i la seva avaluació. En aquest sentit, hi destaquen els articles de recerca de membres d’ENT en revistes especialitzades o les seves aportacions a jornades internacionals el darrer any.
memoria recerca19cat
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la Memòria de Recerca 2019 (PDF)[/link]Siguiendo su Plan de Investigación 2014-2020, ENT presenta su Memoria anual de investigación del pasado 2019. Esta memoria se estructura a partir de una serie de indicadores y su evaluación. En este sentido, destacan los artículos de investigación de miembros de ENT en revistas especializadas o sus aportaciones a jornadas internacionales el último año.
memoria recerca19es
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la Memoria de Investigación 2019 (PDF)[/link]Following our Research Plan 2014-2020, ENT presents its Research Report 2019. This research report is organized around different indicators and its evaluation. In this sense, the report includes research articles by ENT members in scientific journals or its contributions to international conferences.
memoria recerca19en
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to our Research Report 2019 (PDF)[/link]