Ignasi Puig i Marta Jofra (ENT) han participat aquest 25 de setembre a la Athens 2015 International Landfill Mining Conference. En la conferència, en el marc de la sessió dedicada a “Landfill mining: technical, economic and environmental issues”, Ignasi Puig ha presentat la ponència “Landfill mining potential in Spain and review of preliminary experiences”. La presentació mostra els principals resultats de l’estudi efectuat per ENT en el marc de la convocatòria d’investigació de la Fundació Mapfre. S’estima la quantitat de residus presents als abocadors espanyols, la seva composició i la quantitat de materials potencialment recuperables, juntament amb una valoració preliminar de les tecnologies que permetrien extraure aquests recursos, el seu cost, els emissions generades i evitades i les implicacions en termes de llocs de treball.
En una altra sessió, “New technologies in waste management”, Ignasi Puig ha actuat com a moderador i s’hi ha presentat també el projecte LIFE EWAS sota el títol “Using ICT tools for achieving efficient and sustainable waste management, enabling GHG emissions reduction – The example of Life EWAS”, amb Marta Jofra com a co-autora.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Ignasi Puig y Marta Jofra (ENT) han participado este 25 de septiembre en la Athens 2015 International Landfill Mining Conference. En la conferencia, en el marco de la sesión dedicada a “Landfill mining: technical, económico and environmental issues”, Ignasi Puig ha presentado la ponencia “Landfill mining potential in Spain and review of preliminary experiences”. La presentación muestra los principales resultados del estudio efectuado por ENT en el marco de la convocatoria de investigación de la Fundación Mapfre. Se estima la cantidad de residuos presentes en los vertederos españoles, su composición y la cantidad de materiales potencialmente recuperables, junto con una valoración preliminar de las tecnologías que permitirían extraer estos recursos, su coste, las emisiones generadas y evitadas y las implicaciones en términos de puestos de trabajo.
En otra sesión, “New technologies in waste management”, Ignasi Puig ha actuado como moderador y se ha presentado también el proyecto LIFE EWAS bajo el título “Using ICT tools for Achieving efficient and sustainable waste management, enabling GHG emisiones reduction – The example of LIFE EWAS”, con Marta Jofra como co-autora.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Ignasi Puig and Marta Jofra (ENT) have participated in the Athens 2015 International Landfill Mining Conference. At the conference, in the framework of the session devoted to “Landfill mining: technical, economic and environmental issues”, Ignasi Puig presented the paper “Landfill mining potential in Spain and preliminary review of experiences”. The presentation illustrates the main results from the report prepared by ENT in the framework of a research call for proposals by Fundación Mapfre. The report estimates the amount of waste deposited historically in Spanish landfills, the composition and the amount of materials that are potentially recyclable. It also includes a preliminary assessment of the landfill mining technologies, its cost, the generated and avoided emissions and the implications in terms of job creation.
In another session, “New technologies in waste management”, Ignasi Puig acted as a moderator. The LIFE EWAS also had a presentation entitled “Using ICT tools for Achieving efficient and sustainable waste management, enabling GHG emission reduction – The example of LIFE EWAS“, with Marta Jofra as co-author.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]