ENT serà present al Global Eco Forum que tindrà lloc a Barcelona els propers 22 i 23 d’octubre, al recinte modernista de Sant Pau. Ignasi Puig (ENT) participarà a la taula rodona “Waste & Cities: How to transform the flow of urban waste into quality nutrients feeding our cities?” programada a les 14:00h. del dijous 22 d’octubre.
Mobilitat, energia, residus, aliments, aigua són fenomens urbans que requereixen solucions creatives per reduir el seu impacte climàtic. Ingredients valuosos com la tecnologia, els serveis, els comportaments socials i les infraestructures poden permetre avançar cap a les ciutats de carboni zero. Aquest fòrum reunirà els principals experts internacionals per discutir iniciatives i idees sobre la manera de promoure, desenvolupar i transformar radicalment les zones urbanes, perquè es converteixin en  ambientalment sostenibles, energèticament autosuficients i resistents al canvi climàtic.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]ENT será presente en Global Eco Forum que tendrá lugar en Barcelona los próximos 22 y 23 de octubre, en el recinto modernista de Sant Pau. Ignasi Puig (ENT) participará en la mesa redonda “Waste & Cities: How to transform the flow of urban waste into quality nutrientes feeding our cities?” programada a las 14: 00h. del jueves 22 de octubre.
Movilidad, energía, residuos, alimentos, agua son fenómenos urbanos que requieren soluciones creativas para reducir su impacto climático. Ingredientes valiosos como la tecnología, los servicios, los comportamientos sociales y las infraestructuras pueden permitir avanzar hacia las ciudades de carbono cero. Este foro reunirá a los principales expertos internacionales para discutir iniciativas e ideas sobre la manera de promover, desarrollar y transformar radicalmente las zonas urbanas, para que se conviertan en ambientalmente sostenibles, energéticamente autosuficientes y resistentes al cambio climático.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]