La conferència internacional de la xarxa ENTITLE (Xarxa Europea d’Ecologia Política) titulada “Undisciplined Environments” es durà a terme a Estocolm entre el 20-24 de març de 2016. Com a part de la xarxa ENTITLE, Gabriel Weber, Ignasi Puig, Irmak Ertör i Santiago de Gorostiza, membres d’ENT, participaran en la conferència final del projecte i hi presentaran els seus darrers treballs.
La conferència se centra en tres temes principals: ecologia política des-colonial, ecologies poscapitalistes i el debat entorn dels béns comuns. A Estocolm podrem comptar amb les ponències de Kim Tallbear, Ailton Krenak, Catherine Larrere, Alf Hornborg, Nancy Peluso i Ugo Mattei, entre d’altres. L’objectiu és reunir a molts estudiosos de l’ecologia política, joves i activistes perquè junts enforteixin la xarxa.
La inscripció prèvia a preu reduït està obert fins el 15 de febrer. La informació sobre el programa, el registre i l’allotjament es pot trobar a la pàgina web de la conferència: http://www.conference-politicalecology.eu
ENTITLE
És un projecte finançat per la Unió Europea dins el programa Marie Curie, del programa de recerca FP7, coordinat per l’ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona, i on participem conjuntament amb 10 partners més.
El projecte ENTITLE (2012-2015) ha servit per formar a 17 investigadors al camp de l’ecologia política, facilitant-los una formació teòrica i metodològica. La recerca i la formació s’ha centrat en cinc eixos: conflictes ambientals, moviments ambientals, desastres naturals, canvis a la producció i justícia ambiental i democràcia.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]La conferencia internacional de la red ENTITLE (Red Europea de Ecología Política) titulada “Undisciplined Environments” se llevará a cabo en Estocolmo entre el 20-24 de marzo de 2016. Como parte de la red ENTITLE, Gabriel Weber, Ignasi Puig, Irmak Ertör y Santiago de Gorostiza, miembros de ENT, participarán en la conferencia final de ENTITLE y presentarán allí sus últimos trabajos.
La conferencia se centra en tres temas principales: ecología política descolonial, ecologías poscapitalistas y el debate entorno los bienes comunes. En Estocolmo podremos contar con las ponencias de Kim Tallbear, Ailton Krenak, Catherine Larrere, Alf Hornborg, Nancy Peluso y Ugo Mattei, entre otros . Su objetivo es reunir a muchos estudiosos de la ecología política, jóvenes y activistas para que juntos fortalezcan la red.
La inscripción previa a precio reducido está abierto hasta el 15 de Febrero. La información sobre el programa, el registro y el alojamiento se puede encontrar en la página web de la conferencia:  http://www.conference-politicalecology.eu
ENTITLE
Es un proyecto financiado por la Unión Europea en el marco del programa Marie Curie, coordinado por el ICTA-Universidad Autónoma de Barcelona, y en el que participamos conjuntamente con 10 partners más.
ENTITLE ha servido para formar a 17 investigadores en el campo de la ecología política, facilitándoles formación teórica y metodológica. La investigación y la formación se ha centrado en cinco ejes: conflictos ambientales, movimientos ambientales, desastres naturales, cambios en la producción y justicia ambiental y democracia.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The international ENTITLE (European Network of Political Ecology) conference named “Undisciplined Environments” will be held in Stockholm between 20-24 March 2016. As part of the ENTITLE network, Gabriel Weber, Ignasi Puig, Irmak Ertör and Santiago Gorostiza from ENT will participate in the conference and they will present their recent work in the final ENTITLE conference.
The conference focuses on three main themes: decolonial political ecology, post-capitalist ecologies and enclosures vs commons, and will host many important keynote speakers such as Kim Tallbear, Ailton Krenak, Catherine Larrere, Alf Hornborg, Nancy Peluso and Ugo Mattei, among others. It aims to bring many senior and young Political Ecology scholars and activists together and strengthen the network.
Early-bird registration is open until 15th of February. Information about the program, registration, and accomodation can be found in the conference website: http://www.conference-politicalecology.eu
ENTITLE
ENTITLE is an EU-funded Initial Training Network under the Marie Curie actions of FP7, coordinated by ICTA at the Autonomous University of Barcelona and with the collaboration of 11 research and NGO partners (including ENT).
ENTITLE trained 17 researchers in the emerging field of political ecology, giving them the theoretical, analytical and complementary skills that will make them employable in jobs related to environmental policy analysis and advocacy. Research and training had framed around five key clusters concerned with the analysis of: environmental conflicts; environmental movements; natural disasters; changes in co-production and the commons; and environmental justice and democracy. Research is based on a series of empirically-based investigations of a geographically and thematically diverse set of case-studies. The researchers of the network will collaborate to offer a theoretical and methodological framework for the empirical research and will synthesize the results of the individual cases in a series of publishable outputs. Research will be action and policy-oriented culminating in a series of action and policy briefs targeting civil society organizations and policy-makers.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]