ENT ha estat designat membre observador de la European Business & Biodiversity (B@B) Platform. Aquesta plataforma ofereix un fòrum a nivell de la UE per al diàleg sostingut i estratègic sobre els vincles entre les empreses i la biodiversitat. A través de tres línies de treball temàtiques, la Plataforma pretén treballar amb les empreses per a desenvolupar eines i enfocaments que integrin les consideracions sobre biodiversitat en la pràctica empresarial. Per a més informació sobre la plataforma: