Santiago Gorostiza
Al gener de 2006, la revista Ecologia Política anuncia una parada en el camí. Joan Martínez Alier, que l’havia fundat i dirigit des de 1991, valorava donar per acabada una etapa. El catedràtic d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), un dels pares de l’Economia Ecològica, havia coordinat els primers 30 números però les seves creixents obligacions li deixaven amb poc temps i energies per continuar amb la revista.
En aquell moment, ENT va mostrar interès perquè la revista continués publicant sense interrupció. Mitjançant la implicació de Miquel Ortega i Ignasi Puig, tots dos antics estudiants del programa de doctorat de la UAB dirigit per Martínez Alier, la coordinació editorial de la revista va passar a ser col·legiada i el consell de redacció va ser renovat. La línia editorial de la revista, que combinava la investigació amb l’atenció als conflictes socioambientals de totes les geografies del planeta, es va mantenir.
Amb ENT a càrrec del secretariat tècnic de la revista, es va crear una pàgina web, i tots els números publicats fins llavors van ser digitalitzats i posats a la disposició del públic. Amb el número 31 d’Ecologia Política es van iniciar també els números de tipus monogràfic. El primer va ser dedicat a les megainfrastructuras. Després arribarien números dedicats als agrocombustibles, la crisi global de la pesca, els desplaçats ambientals, el decreixement, la justícia ambiental, etc.
Deu anys i vint revistes després d’aquests canvis, Ecologia Política compleix el seu 25è aniversari amb milers de seguidors a les xarxes socials, tant a Facebook com a Twitter. Al costat del número 50, acabat de publicar, es millora l’accés a antics articles i es renova la pàgina web. La secció central del número 50 es titula “Perspectives sobre ecologia política”, i compta amb articles de Stefania Barca, Giorgos Kallis i Manuel González de Molina, entre d’altres autors. Joan Martínez Alier explica els orígens de la revista i les seves relacions amb altres revistes germanes, com Capitalism Nature Socialism o Ecologie & Politique. Un dels autors que va publicar al primer número d’Ecologia Política, l’investigador mexicà Víctor Toledo, és entrevistat en aquest número. La ressaca de les negociacions de la COP 21 a París es tracta en diferents articles. A més, com a cada número, la revista inclou les seccions de Xarxes de Resistència i de crítica de llibres.
La revista encara el seu futur amb el repte de millorar el contacte amb els lectors i subscriptors i augmentar la seva distribució a la península Ibèrica i Amèrica Llatina. La crida d’articles per al número 51 ja està oberta, i se centra precisament en l’ecologia política d’Amèrica Llatina, una zona molt present en la història i debats d’Ecologia Política des de la seva fundació. Per celebrar l’aniversari, durant els propers mesos la revista ofereix una promoció 2×1: quan et subscrius a Ecologia Política, es pot regalar una segona subscripció, sigui a una entitat o un particular.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Santiago Gorostiza
En enero de 2006, la revista Ecología Política anunciaba un alto en el camino. Joan Martínez Alier, que la había fundado y dirigido desde 1991, valoraba dar por terminada una etapa. El catedrático de Economía e Historia Económica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), uno de los padres de la Economía Ecológica, había coordinado los primeros 30 números pero sus crecientes obligaciones le dejaban con poco tiempo y energías para continuar con la revista.
En aquel momento, ENT mostró interés para que la revista continuara publicándose sin interrupción. Mediante la implicación de Miquel Ortega e Ignasi Puig, ambos antiguos estudiantes del programa de doctorado de la UAB dirigido por Martínez Alier, la coordinación editorial de la revista pasó a ser colegiada y el consejo de redacción fue renovado. La línea editorial de la revista, que combinaba la investigación con la atención a los conflictos socioambientales a lo largo y ancho del planeta, se mantuvo.
Con ENT a cargo del secretariado técnico de la revista, se creó una página web, y todos los números publicados hasta entonces fueron digitalizados y puestos a la disposición del público. Con el número 31 de Ecología Política se iniciaron también los números de tipo monográfico. El primero fue dedicado a las megainfrastructuras. Luego llegarían números dedicados a los agrocombustibles, la crisis global de la pesca, los desplazados ambientales, el decrecimiento, la justicia ambiental, etc.
Diez años y veinte revistas después de estos cambios, Ecología Política cumple su 25º aniversario con miles de seguidores en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Junto al número 50, recién publicado, se mejora el acceso a antiguos artículos y se renueva la página web. La sección central del número 50 se titula “Perspectivas sobre ecología política”, y cuenta con artículos de Stefania Barca, Giorgos Kallis y Manuel González de Molina, entre otros autores. Joan Martínez Alier explica los orígenes de la revista y sus relaciones con otras revistas hermanas, como Capitalism Nature Socialism o Ecologie & Politique. Uno de los autores que publicó en el primer número de Ecología Política, el investigador mexicano Víctor Toledo, es entrevistado en este número. La resaca de las negociaciones de la COP 21 en París se trata en distintos artículos. Además, como en cada número, la revista incluye las secciones de Redes de Resistencia y de críticas de libros.
La revista encara su futuro con el reto de mejorar el contacto con los lectores y suscriptores y aumentar su distribución en la península Ibérica y América Latina. La llamada de artículos para el número 51 ya está abierta, y se centra precisamente en la ecología política de América Latina, una zona muy presente en la historia y debates de Ecología Política desde su fundación. Para celebrar el aniversario, durante los próximos meses la revista ofrece una promoción 2×1: al suscribirse a Ecología Política, se puede regalar una segunda suscripción, sea a una entidad o a un particular.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]