ENT ha elaborat un Pla de Recerca per tal de guiar les accions estratègiques del projecte en aquest àmbit per als propers anys sis anys. 
La recerca és part essencial de les activitats d’ENT i s’estructura a través del nostre Pla de Recerca 2014-2020. L’aposta cap a la innovació de molts dels nostres projectes, i la rellevància dels resultats, la demostrem principalment mitjançant la participació en projectes de R+D+i, la difusió dels resultats en publicacions de prestigi i la participació en congressos.
Tots els membres d’ENT poden tenir un rol com a investigadors com a part de la seva activitat. A més a més, la Fundació ENT disposa de la figura de fellow, que és una figura dissenyada per a terceres persones puguin tenir una vinculació de recerca amb ENT, està especialment concebuda per a científics actius o retirats vinculats a altres institucions, professionals d’ONGs o d’altres institucions rellevants que siguin actius fent recerca o antics membres d’ENT que desitgin continuar la cooperació. En aquests casos se signa un acord amb els compromisos vinculats a la col·laboració.
ENT també afavoreix la recepció d’investigadors externs tant en formació com consolidats en forma d’estades de recerca (p.e. internships, secondments). Si estàs interessat en aquesta opció contacta amb nosaltres fent clic aquí.
A partir de l’any 2015 farem públic un informe anual de resultats, el podràs trobar en aquesta mateixa secció.
Resum del Pla de Recerca 2014-2020 (PDF)


[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]ENT ha elaborado un Plan de Investigación para guiar las acciones estratégicas en este ámbito para los próximos seis años. La investigación es parte esencial de las actividades de ENT y se estructura a través de este Plan de Investigación 2014-2020. La apuesta por la innovación en muchos de nuestros proyectos y la relevancia de los resultados la demostramos principalmente mediante la participación en proyectos de I+D+i, la difusión de los resultados en publicaciones de prestigio y la participación en congresos.
Resumen del Plan de Investigación 2014-2020 (PDF)


[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]ENT has developed a research plan to guide the strategic actions in this area for the next six years. Research is an essential part of the activities of ENT and it is structured through the Research Plan 2014-2020. The commitment to innovation in many of our projects and the relevance of the results are shown mainly through participation in R&D projects, dissemination of results in prestigious publications and participations in conferences.
Research Plan (2014-2020) summary (PDF)


[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]