Seguint la línea de treball fixada pel Pla de Recerca 2014-2020, ENT activa els internships aquest 2015. 
El proper dilluns s’incorporarà a ENT Carolina Modena, italiana llicenciada en dret, que se centrarà en l’exploració de possibles futures recerques en l’àmbit de l’aqüicultura i les relacions internacionals europees. Concretament s’especialitzarà en les relacions aqüícoles entre Europa i Turquia i el cas de la truita. L’internship tindrà la durada d’un trimestre.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Siguiendo la línea de trabajo fijada por el Plan de Investigación 2014-2020, ENT activa los internships este 2015.
El próximo lunes se incorporará a ENT Carolina Modena, italiana licenciada en derecho, que se centrará en la exploración de posibles futuras investigaciones en el ámbito de la acuicultura y las relaciones internacionales europeas. Concretamente se especializará en las relaciones acuícolas entre Europa y Turquía y el caso de la trucha. El internship tendrá la duración de un trimestre.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Next Monday Carolina Modena will join ENT. Carolina is an Italian expert that holds law degree. She will focus on exploring possible future research projects in the field of aquaculture and international relations in Europe. Specifically she will analyze the aquaculture relations between Europe and Turkey. The internship will last three months.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]