Aina González i Luís Campos (ENT) assistiran demà i passat a la “Jornada CompostARC 2015: Per què reciclem l’orgànica? El cicle de la matèria orgànica”.
La Jornada tindrà lloc dimecres 14 i dijous 15 d’octubre a la Universitat Pompeu Fabra – Campus Poble Nou (Roc Boronat, 138). En aquesta edició es treballarà en les 5 àrees del Cicle de la matèria orgànica:
1 .- Generació (prevenció i tipus de generadors)
2.- Recollida selectiva (contractes, models i resultats)
3.- Tractament (procés, dimensionament i tecnologia)
4.- Compost (qualitat i usos)
5.- Autocompostatge (educació, integració social i abast de la implantació)
Les jornades estan plantejades en un format de grups de treball, per tal de maximitzar l’intercanvi d’experiències i informació entre els assistents.
Consulta el PROGRAMA complert.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Aina González y Luís Campos (ENT) asistirá mañana y pasado a la “Jornada CompostARC 2015: Porqué reciclamos la orgánica? El ciclo de la matéria orgánica”.
La Jornada tendrá lugar el miércoles 14 y jueves 15 de octubre en la Universidad Pompeu Fabra – Campus Poble Nou (Roc Boronat, 138). En esta edición se trabajará en las 5 áreas del Ciclo de la materia orgánica:
1 .- Generación (prevención y tipos de generadores)
2.- Recogida selectiva (contratos, modelos y resultados)
3.- Tratamiento (proceso, dimensionamiento y tecnología)
4.- Compuesto (calidad y usos)
5.- Autocompostaje (educación, integración social y alcance de la implantación)
Las jornadas están planteadas en un formato de grupos de trabajo, a fin de maximizar el intercambio de experiencias e información entre los asistentes.
Consulta el PROGRAMA completo.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]