La norma ISO 14001 és un estàndard tècnic de gestió mediambiental establert per l’Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO). El seu propòsit és el de minimitzar els efectes negatius causats en el medi ambient per part de les activitats, i aconseguir una millora mediambiental en la seva producció, reduint la seva despesa energètica i material (contaminació, paper, plàstic, etc.). D’aquesta manera ENT compta ja amb dos certificats ISO, 9001 i 14001.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

La norma ISO 14001 es un estándar técnico de gestión medioambiental establecido por la Organizació n Internacional para la Estandarización (ISO). Su propósito es el de minimizar los efectos negativos causados en el medio ambiente debido a las actividades, y conseguir una mejora medioambiental en su producción, reduciendo el gasto energético y material (contaminación, papel, plástico, etc.). De esta manera ENT cuenta ya con dos certificados ISO: 9001 y 14001.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]