El 7 de desembre de 2016 ens va deixar l’Aina, la nostra amiga i companya. Durant anys vàrem compartir camí professional i una profunda amistat.
L’Aina va entrar a treballar a ENT l’any 2006, i s’hi va estar fins l’any 2009. El 2013 es va reincorporar, i hi va treballar ben bé fins que la seva malaltia li ho va permetre. Durant tot aquest temps participà en nombrosos projectes i estudis en els camps de la prevenció i la gestió de residus, i de la fiscalitat ambiental.
T’enyorarem i et mantindrem sempre en el nostre record.
Tot el nostre suport a la família.
Sopar de nadal_2015
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El 7 de diciembre de 2016 nos dejó Aina, nuestra amiga y compañera. Durante años compartimos camino profesional y una profunda amistad.
Aina entró a trabajar a ENT en 2006, y estuvo aquí hasta el año 2009. En 2013 se reincorporó, y trabajó hasta que su enfermedad se lo permitió.. Durante todo este tiempo participó en numerosos proyectos y estudios en los campos de la prevención y la gestión de residuos, y de la fiscalidad ambiental.
Te echaremos de menos y te mantendremos siempre en nuestro recuerdo.
Todo nuestro apoyo a la familia.
Sopar de nadal_2015
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]On 7th December 2016 our colleague and friend Aina, sadly passed away. During years we shared our professional paths and a profound friendship.
Aina started working at ENT in 2006, until 2009. In 2013 she joined again, where she worked until her illness allowed. During all this time she participated in many projects and reports in the fields of waste prevention and waste management, and environmental taxation.
We will miss you and we will keep you in our memories.
All our support to her family.
Sopar de nadal_2015
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]