Barcelona Regional, Agència Desenvolupament Urbà (www.bcnregional.com) ens ha encarregat un nou projecte: “Caracterització dels serveis ecosistèmics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i valoració dels serveis de provisió d’aliments”, en el que es farà una caracterització dels serveis ecosistèmics proveïts a la l’AMB, s’avaluaran diferents mètodes de valoració econòmica dels mateixos i es valoraran els serveis de provisió d’aliments.