Els principals continguts del web de la revista Ecología Política ja estan disponibles també en català i portuguès. Malgrat que la revista s’editi en castellà, tota la informació relacionada ja es pot trobar en anglès, català i portuguès. L’objectiu és augmentar la participació i col·laboració amb el projecte, augmentant cada cop més la xarxa acadèmica i activista vinculada a aquesta disciplina.
La revista Ecología Política – Cuadernos de Debate Internacional és una revista semestral (que coeditem la Fundació ENT i Icaria Editorial) que reflecteix els debats entorn la influència del poder polític en els conflictes socioecològics. Dins la disciplina de l’ecologia política, se centra en aspectes com els conflictes ambientals, les desigualtats en l’accés als recursos i les càrregues de contaminació, les polítiques ambientals, les xarxes de resistència i moviments socials i els referents del pensament ambiental.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Pàgina web de la revista[/link]Los principales contenidos de la web de la revista Ecología Política ya están disponibles también en catalán y portugués. A pesar de que la revista se edite en castellano, toda la información relacionada ya se puede encontrar en inglés, catalán y portugués. El objetivo es aumentar la participación y colaboración con el proyecto, aumentando cada vez más la red académica y activista vinculada a esta disciplina.
La revista Ecología Política – Cuadernos de Debate Internacional es una revista semestral (que coeditamos la Fundació ENT e Icaria Editorial) que refleja los debates entorno a la influencia del poder político en los conflictos socioecológicos. Dentro de la disciplina de la ecología política se centra en aspectos como los conflictos ambientales, las desigualdades en al acceso a los recursos y las cargas de contaminación, las políticas ambientales, las redes de resistencia y movimientos sociales y los referentes del pensamiento ambiental.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Página web de la revista[/link]