Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Planificació energètica
| Projectes

Una bona planificació ha de permetre assolir els objectius de les polítiques energètiques que es pretenen implementar. Els plans que elaborem consten principalment de les següents fases:

  • Diagnosi: Inventari i anàlisi de la situació actual, com a punt de partida, estudiant aspectes directament relacionats amb l’energia, però també d’altres que poden tenir incidència, com estructura organitzativa, aspectes normatius i econòmics. Es valoren i s’incorporen els objectius a assolir.
  • Pla d’actuació: El Pla ha de reunir les millors accions possibles per assolir els objectius. Per tal d’arribar a seleccionar les millors actuacions s’analitzen paràmetres energètics i ambientals (estalvi energia, estalvi emissions, impacte ambiental), paràmetres econòmics i socials (cost de la mesura, període amortització, acceptació social, etc.).
  • Seguiment i avaluació: Establir mecanismes de seguiment i avaluació ha de permetre observar el desenvolupament del Pla i detectar, si es produeixen, desviacions respecte el que estava previst, ja sigui per factors interns o externs, com poden ser aspectes normatius, econòmics (canvi de preus de tecnologies, tarifes energètiques, etc), o altres.

En l’àmbit de pla planificació ENT ha realitzat diferents plans en l’àmbit municipal (PAES a Badalona, Cardedeu, Sitges, Òdena i Santa Margarida i els Monjos), així com assistència tècnica en la realització de Plans a altres nivells de l’administració, com la Diputació de Barcelona (Assistència tècnica per a la realització del projecte europeu “RES PUBLICA”)

Si vols informació d’algun dels projectes municipals en concret envia’ns un correu a info@ent.cat.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2009-…
Client
Varis