Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Oberta la sol·licitud d’articles per al proper número de la revista Ecología Política, dedicat a ecofeminismes
| Notícies| 24/07/2017

La revista Ecologia Política, cuadernos de debate internacional convoca a les autores i autors que ho desitgin a enviar les seves propostes d’articles per al número 54 de la revista. La temàtica del número, que es publicará al desembre de 2017 és Ecofeminismes i ecologies polítiques feministes.

En ell es cobriran tant dimensions teòriques com a exemples pràctics d’aspectes com:

  • Perspectives i debats feministes en l’ecologia política
  • Ecologia política feminista de les cures i treballs reproductius
  • Crítiques al capitalisme, colonialisme i extractivisme des de perspectives feministes
  • El paper de les dones en les mobilitzacions i resistències i propostes d’alternatives des d’aproximacions feministes
  • Impactes diferencials de gènere i interseccionalitat en conflictes ambientals i en contextos de canvis ambientals globals

TERMINIS I PROCEDIMENT DE LLIURAMENT

El lliurament dels articles es realitzarà en dues fases.

  • Enviament d’una proposta d’article (màx. 250 paraules). Data límit de recepció: 28 agost de 2017.

Un cop rebudes, les propostes seran avaluades per expertes i experts en la temàtica i pel comitè editorial de la revista. Aquelles autores i autors la temàtica sigui considerada de major interès per al públic objectiu-i que facin possible l’elaboració d’un nombre que cobreixi un ampli espectre de sub-temàtiques en el marc del tema tractat-seran convidades a enviar els articles finals. La invitació Envia l’article final no pressuposa la publicació d’aquest.

  • Enviament de l’article final. Data límit de lliurament: 12 d’octubre de 2017.

Tant les propostes d’article com els textos finals s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic articulos@ecologiapolitica.info.

Més informació