Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
El projecte METRES avança en el model base per a una reforma fiscal ambiental
| Notícies| 21/06/2017

Un primer model ha estat equilibrat per a l’economia espanyola. Es tracta d’un model econòmic amb un mòdul energètic i ambiental que servirà de base per a la realització de diferents proves de reforma fiscal. S’ha equilibrat per un sol any. Aquesta és una fita important del projecte, ja que l’equilibri d’un model com aquest és un treball llarg i dur. Un cop fet això, podem passar a altres passos.

No obstant això, l’objectiu del projecte METRES a Harvard és desenvolupar un model dinàmic i recursiu d’equilibri general, en què el creixement econòmic sigui impulsat pel creixement de la mà d’obra, l’acumulació de capital i el creixement de la productivitat total els factors. Treballant ara en la dinàmica del model, establint diferents hipòtesis sobre les variables exògenes, sobretot la població, la força de treball, l’evolució de les importacions, les exportacions i els patrons de consum.

En aquesta primera versió del model, la tecnologia està representada per les funcions de producció Cobb-Douglas en totes les indústries.

Aquest model posa èmfasi en el consum d’energia (carbó, petroli i gas natural) i emissions de CO2. Això és rellevant ja que podrem avaluar com els canvis en la tributació (o altres variables) varien l’ús de l’energia i les emissions de carboni, més enllà dels impactes a curt i llarg termini sobre diferents variables econòmiques.