Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
El projecte DECISIVE es presenta al congrés BIOMETA
| Notícies| 22/06/2018

Els dies 18 i 19 de juny s’ha celebrat la tretzena edició de les Jornades sobre Biometanització de Residus Sòlids Urbans (BIOMETA) organitzades pel grup de Biotecnologia Ambiental de la Universitat de Barcelona (UB) amb el suport de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG).

Al congrés d’aquest any s’ha posat especial èmfasi en els biotractaments orientats a una major producció de biogàs i altres productes de valorització. També s’han presentat els resultats de diferents projectes Europeus entre ells RES URBIS, WASTE4THINK i DECISIVE.

Tres ponències han descrit diferents parts del projecte DECISIVE. Rosaria Chifari (Fundació ENT) va parlar sobre les futures plantes pilot del projecte en la seva presentació “Viabilitat de la implementació d’un sistema descentralitzat per a la valorització dels bioresidus”. Verónica Martínez Sánchez (Fundació ENT) va introduir l’eina web del DECISIVE al final de la seva presentació sobre la gestió del malbaratament alimentari i l’efecte rebot en la seva presentació amb títol “Anàlisi de costos de cicle de vida sobre la gestió del malbaratament d’aliments a Dinamarca: Importància dels efectes indirectes”. Finalment, Alejandra Cerdà (UAB) va descriure una de les novetats tecnològiques del projecte -la fermentació en estat sòlid- en la seva presentació “Valorització del digestat de RSU utilitzant la fermentació en estat sòlid».

Presentació Rosaria Chifari
Presentació Verònica