Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
El Parlament Europeu vota mesures per reduir la sobrepesca al Mar del Nord
| Notícies| 18/09/2017

El passat dijous 14 de setembre, el Parlament Europeu va votar en sessió plenària el Pla de gestió plurianual del Mar del Nord. Es tracta d’un Pla molt rellevant per a les pesqueries de la Unió Europea (UE) ja que cobreix gairebé un terç de totes les captures de peixos en aigües de la UE i inclou espècies com ara el bacallà, l’eglefí, el merlà, el peix carboner, el llenguado, la palaia i la gamba boreal.

L’informe objecte de vot -la ponent del qual era la socialista alemanya Ulrike Rodust, membre del Parlament Europeu- en relació a la proposta de la Comissió Europea sobre un Pla plurianual per a les poblacions demersals del Mar del Nord, contenia ja bona part dels requisits essencials per posar fi a la sobrepesca a la regió i recuperar les poblacions de peixos a nivells sostenibles en línia amb la Política Pesquera Comunitària (PPC).

Finalment, i gràcies al vot favorable per part d’una majoria de membres del Parlament Europeu, l’informe sobre el Pla de gestió votat assegura que els límits de pesca establerts no superin els nivells recomanats pels científics i que s’apliquin els mateixos objectius de gestió per a totes les poblacions de peixos capturades. Així mateix, el Pla també inclou disposicions per a la gestió de la pesca recreativa.

Tenint en compte que el Mar del Nord és un dels caladors de pesca més grans de la UE, especialment important per espècies comercials clau com ara el bacallà i el llenguado, i que actualment més del 40% de les poblacions de peixos en aquest mar estan sobreexplotades, el Pla del Mar del Nord hauria de representar un gran pas per garantir una gestió pesquera sostenible a llarg termini i per tant, proporcionar estabilitat per als pescadors que pesquen en aquestes aigües. Una afirmació que es veu recolzada per diversos estudis científics que han estimat que si aquestes poblacions es gestionessin de manera sostenible, els estocs podrien produir milions de tones addicionals de peix a l’any i, per tant, les captures podrien multiplicar-se considerablement durant la propera dècada.

Ara bé, els termes finals d’aquest Pla plurianual del Mar del Nord encara no estan acordats. Durant el propers mesos, representants del Parlament entraran en negociacions amb el Consell i amb la Comissió Europea per acordar els termes finals del Pla del Mar del Nord, que s’espera que entri finalment en vigor el proper any. Durant aquesta negociació (un procés conegut com triàleg) la Fundació ENT considera imprescindible que els Ministres de Pesca de la UE es mantinguin en la mateixa línia del Parlament i que aprovin objectius de gestió per al Mar del Nord que assegurin la recuperació de les poblacions de peixos a nivells sostenibles, com a molt tard el 2020, tal com obliga la PPC, garantint així unes pesqueries pròsperes en un dels majors caladors de pesca de la UE.