Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
El Parlament Europeu soscava l’objectiu d’assolir una pesca sostenible a l’Atlàntic nord-est
| Notícies| 26/10/2018

El Parlament Europeu va aprovar ahir el pla plurianual per a les poblacions de peixos demersals en aigües occidentals de la UE (és a dir, aigües de l’Atlàntic nord-est on pesquen principalment les flotes de Portugal, Espanya i França). El resultat d’aquest vot ha estat poc satisfactori per a les entitats ecologistes que segueixen de prop aquest tema i que veuen com es dilueix la consecució d’alguns dels principals objectius marcats en la Política Pesquera Comunitària (PPC), entre els quals, la necessitat de garantir una gestió sostenible de les poblacions de peixos a llarg termini.

Els plans plurianuals, com el que s’està desenvolupant actualment a l’Atlàntic nord-est, són sistemes de gestió que tenen el propòsit d’abandonar les decisions a curt termini i passar a una gestió pesquera a llarg termini, amb la finalitat de maximitzar unes pràctiques pesqueres sostenibles. En aquests plans plurianuals s’han d’implementar els principals objectius de la PPC, entre ells, l’obligació d’adoptar mesures de conservació en base als dictàmens científics per tal de mantenir o restablir les poblacions de peixos a nivells sostenibles com a molt tard el 2020.

Així doncs, tot i que ahir el parlament va mantenir, afortunadament, el termini legalment vinculant d’acabar amb la sobrepesca com a molt tard el 2020, actualment, a l’Atlàntic nord-est prop del 41% de les poblacions de peixos avaluades continuen subjectes a sobrepesca. És a dir, si la Unió Europea vol complir amb la seva pròpia normativa, els nivells de sobrepesca s’haurien de reduir considerablement en els propers mesos, en particular en els països del sud d’Europa, on encara hi ha una important bretxa entre els nivells de pesca exercits i els recomanats per la comunitat científica.

No obstant això, no totes són bones notícies, ahir, en el ple del Parlament Europeu, la majoria d’eurodiputats van aprovar permetre límits de pesca per sobre del rendiment màxim sostenible recomanat científicament i, a més, tampoc van establir definicions clares i robustes de quan i com es poden establir aquests límits. És a dir, van votar a favor d’introduir uns rangs de pesca que allunyaran encara més la tan necessària consecució d’una pesca sostenible. D’altra banda, també van caure algunes esmenes essencials, entre elles la que garantia com a mínim un grau comparable de conservació entre les espècies objectiu i les espècies accessòries.

El següent pas cap a l’adopció d’aquesta legislació que marcarà el futur pla de gestió a l’Atlàntic nord-est per espècies com ara el bacallà, llenguado, lluç i rap, entre d’altres espècies demersals, són les negociacions a tres bandes entre el Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell. Negociacions que haurien de desembocar en un text més alineat amb la PPC per tal de garantir que la pesca es dugui a terme de manera sostenible, proporcionant així beneficis a llarg termini tant per al medi ambient com per a la indústria pesquera.