En aquest article s’analitzaran les possibilitats de finançament d’instal·lacions d’energies renovables de titularitat municipal o d’altres ens locals. Per regla general, es tractarà d’instal·lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica, que seran els casos més habituals. Es presentaran les línies d’ajuts públiques de les administracions de la Unió Europea (UE), l’Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, com també altres formes de finançament que poden complementar aquests ajuts públics. Queda, per tant, fora de l’abast d’aquest article el finançament de les actuacions en matèria d’estalvi energètic, tot i que en alguns casos se’n pugui fer alguna menció.

autoria

Juanjo Iraegui | Ignasi Puig

data

2005

publicació

Diputació de Barcelona

referència bibliogràfica

Iraegui Navarro, J., Puig Ventosa, I. (2005) El finançament de les instal·lacions d’energia renovable. SAM, 12. Diputació de Barcelona.