Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’àrea d’Economia i Medi Ambient se centra en les relacions entre el sistema socioeconòmic i el medi ambient (amb particular focus en els àmbits de residus, canvi climàtic, energia i patrimoni natural).

El principals projectes dins d’aquesta àrea consisteixen en l’anàlisi, la planificació, el disseny, la implementació i l’avaluació ex-ante i ex-post de polítiques econòmiques ambientals, incloent una triple perspectiva econòmica, ambiental i legal. Per a fer-ho ENT s’emmarca en els postulats i mètodes provinents de l’economia ecològica, l’economia ambiental i l’economia pública. Una de les principals àrees d’expertesa és la fiscalitat ambiental i en general els instruments econòmics de política ambiental, en la qual s’ha treballat des de l’àmbit local (p.e. fent projectes ambientalització d’ordenances fiscals o de taxes de residus) fins a l’àmbit sutonòmic, estatal (p.e. redactant propostes legislatives de nous tributs ambientals) i internacional.

ENT té expertesa en l’ús de mètodes d’economia aplicada, com ara l’estadística i els mètodes quantitatius, el modelatge economètric, l’anàlisi d’impacte econòmic, els mètodes d’anàlisi input-output (monetaris, físics i aplicats al medi ambient), el modelatge d’equilibri general computable, la valoració ambiental i d’intangibles, la valoració dels serveis ecosistèmics, l’avaluació de projectes públics i privats i l’anàlisi cost-benefici i cost-eficàcia, entre altres.

DESTAQUEM
Ignasi Puig (ENT) participarà a la taula d’experts de la V Jornada per una fiscalitat justa
| Notícies
ENT
2020

Ignasi Puig (ENT) serà un dels participants de la taula d’experts a la V Jornada Ciutadana per una Fiscalitat Justa. La Jornada, que enguany se centra en la fiscalitat ambiental i la…

Irmak Ertör (fellow d’ENT) impulsa una publicació especial sobre decreixement blau
| | Notícies
FUNDACIO ENT
2020

Irmak Ertör (fellow d’ENT) és una de les editores de número especial sobre “decreixement blau” que ha estat publicat a la revista Sustainability Science. Conjuntament…

Ignasi Puig (ENT) impartirà una sessió sobre residus en el postgrau d’economia circular de l’UPC
| | Notícies
ENT
2020

Aquest dijous 23 de gener ha començat el postgrau “Economia Circular” a l’UPC amb la participació de 24 estudiants. En aquest postgrau, Ignasi Puig (ENT) hi impartirà…

Finalitzada la participació d’ENT en el projecte LIFE Biorgest sobre la millora de la biodiversitat dels boscos mediterranis
| Notícies
ENT
2020

Hem finalitzat la nostra participació en el projecte LIFE Biorgest. El projecte està liderat pel Consorci Forestal de Catalunya i compta amb la participació del Centre de Ciència i…

Ignasi Puig (ENT) participarà en una jornada sobre “Novetats en les normatives de residus i economia circular”
| | Notícies
ENT
2019

La jornada, que porta per títol ”Novetats en les normatives de residus i economia circular” tindrà lloc el proper 7 de febrer de 2020 de 9 a 14h. al recinte de l’Escola…

Veure tots