Sergio Sastre (ENT) i Gabriel Weber (Fellow d’ENT) van presentar la setmana anterior els seus estudis a la 11ena conferència bianual de l’European Society for Ecological Economics, celebrada a Leeds (Anglaterra) entre el 30 de juny i el 3 de juliol.
Per la seva banda, Sergio Sastre va presentar el seu paper “Regional Material Flow Accounting: The Spanish Case”, mentre que Gabriel Weber va exposar el poster “Free-rider behaviour in unit pricing systems – lessons from case studies in Spain”, en el qual també hi han col·laborat els membres d’ENT Ignasi Puig Ventosa i Maria Calaf Forn.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació sobre la conferència[/link]Sergio Sastre (ENT) y Gabriel Weber (Fellow de ENT) presentaron la semana anterior sus estudios en la 11ª conferencia bianual de la European Society for Ecological Economics, celebrada en Leeds (Inglaterra) entre el 30 de junio y el 3 de julio.
Por su parte, Sergio Sastre presentó su paper “Regional Material Flow Accounting: The Spanish Case”, mientras que Gabriel Weber expuso el poster “Free-rider behaviour in unido pricing systems – lessons from case studies in Spain”, en el que también han colaborado los miembros de ENT Ignasi Puig Ventosa y Maria Calaf Forn.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información sobre la conferencia[/link]In July, Sergio Sastre (ENT) and Gabriel Weber (ENT Fellow) presented their studies at the 11th biennial conference of the European Society for Ecological Economics, held in Leeds (England) from the 30th June to 3rd July.
Sergio Sastre presented his paper “Regional Material Flow Accounting: The Spanish Case”, whilst Gabriel Weber presented the poster “Free-rider Behaviour in united pricing systems – lessons from case studies in Spain”, in which Ignasi Puig Ventosa and Maria Calaf Forn (ENT members) also collaborated.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]More information about the conference[/link]