Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Diverses ONGs estableixen prioritats per una aqüicultura ambientalment responsable
| Notícies| 21/09/2014

Seas at Risk, l’àmplia coalició d’organitzacions no governamentals ambientals en la qual participa la Fundació ENT, ha elaborat un document on proposa tota una sèrie de prioritats per assegurar que l’aqüicultura europea es desenvolupa d’una manera ambientalment responsable. Aquesta és la primera vegada que les ONGs ambientals han presentat una visió global i comuna sobre aqüicultura.

Si bé en el sector de l’aqüicultura mundial s’han vist impressionants xifres de creixement -al voltant del 8% anual-, la producció d’Europa s’ha estancat en la darrera dècada i a dia d’avui representa només el 10% dels mariscs consumits. Per aquest motiu la UE veu un enorme potencial de creixement en el sector i així poder tancar la bretxa entre la disminució de les captures de peixos silvestres i la cada vegada major demanda dels consumidors de productes del mar. En aquesta lògica s’inclouen els esforços per impulsar el sector de l’aqüicultura a la Política Pesquera Comuna reformada i el darrer Fons Europeu Marítim i de Pesca. L’”Agenda Creixement Blau de la UE per al creixement econòmic i l’ocupació” també ha destacat el sector de l’aqüicultura com una de les seves cinc prioritats.

Segons Seas at Risk, per reduir al mínim els impactes ambientals de l’aqüicultura les prioritats són garantir l’abastiment sostenible d’aliments, evitar fuites per l’adopció de normes tècniques, minimitzar impactes en la biodiversitat i reduir l’impacte dels productes químics i l’ús de medicaments. Es necessiten més investigacions i recopilació de dades sobre els efectes de l’aqüicultura sobre els ecosistemes més amplis, incloent el desenvolupament d’objectius i indicadors mesurables.

http://www.seas-at-risk.org/news_n2.php?page=684