Ja està disponible en vídeo la xerrada sobre la “Gestió municipal de residus, un compromís col·lectiu” duta a terme per Ignasi Puig (ENT) el passat 20 de desembre al Museu San Telmo de Donostia. La xerrada s’emmarcava en l’Agora K2050, el cicle de conferències sobre canvi climàtic organitzat conjuntament entre Fundació Cristina Enea, l’Ajuntament de Sant Sebastià i el Museu San Telmo. 
La xerrada va servir per presentar l’estat de la gestió dels residus, les tendències europees (nous objectius), les possibilitats locals en termes de prevenció de residus, parlar de diferents models de recollida, i tocar el tema de costos i incentius.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Vídeo de la conferència d’Ignasi Puig[/link]Ya está disponible en vídeo la charla sobre la “Gestión municipal de residuos, un compromiso colectivo” llevada a cabo por Ignasi Puig (ENT) el pasado 20 de diciembre en el Museo San Telmo de Donostia. La charla se enmarcaba en el Agora K2050, el ciclo de conferencias sobre cambio climático organizado conjuntamente entre Fundación Cristina Enea, el Ayuntamiento de San Sebastián y el Museo San Telmo.
La charla sirvió para presentar el estado de la gestión de los residuos, las tendencias europeas (nuevos objetivos), las posibilidades locales en términos de prevención de residuos, hablar de diferentes modelos de recogida, y tocar el tema de costes e incentivos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Vídeo de la conferencia de Ignasi Puig[/link]