Ja està disponible el nou número (55) de la revista Ecologia Política dedicat a l’Índia i al sud de l’Àsia. La revista la coeditem la Fundació ENT i Icaria Editorial.
El número inclou vint-i-articles que presenten aportacions i debats sobre el sud d’Àsia amb una atenció especial a l’Índia, mostrant casos que són rellevants a nivell mundial i que tenen ressonància entre el món acadèmic, activista i de la societat civil de parla hispana. El número inclourà debats sobre els impactes relacionats amb les polítiques extrtactivistes a la zona, les narratives dels conflictes ambientals i les alternatives al desenvolupament i al voltant de la gestió dels recursos naturals en el sud d’Àsia. Aquest número contribueix a la difusió del Projecte EnvJustice (www.envjustice.org) de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Diversos articles es basen en l’Atles de Justícia Ambiental (www.ejatlas.org), un mapamundi de moviments de justícia ambiental generat a través de la coproducció de coneixement d’activistes i acadèmics, que el maig del 2018 presenta 2450 casos a tot el món , 275 d’ells a l’Índia.
Entre els articles més destacats hi trobarem “Convertirse en un comunero: los comunes como lugares de encuentro y co-existencia socionatural y afectiva” de Neera Singh; “Los conflictos ecológico-distributivos en la India a vista de pájaro” de Brototi Roy; “¿Somos el río, o en el río somos?” de Ashish Kothari i Shirshtee Bajpal; “Felicidad Interior Bruta: el decrecimiento como alternativa de desarrollo de vida” de Ritu Verma; o “Frente al crecimiento verde. Visiones de lo común desde el Colectivo Timbaktu (Andhra Pradesh, India)” de Sofía Ávila y Siddhart Rao.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç al nou número de la revista[/link]Ya está disponible el nuevo número (55) de la revista Ecología Política dedicado a la India y el sur de Asia. La revista la coeditamos la Fundació ENT e Icaria Editorial.
El número incluye veintidós artículos que presentan aportes y debates sobre el sur de Asia con una atención especial a la India, mostrando casos que son relevantes a nivel mundial y que tienen resonancia entre el mundo académico, activista y de la sociedad civil de habla hispana. El número incluirá debates sobre los impactos relacionados con las políticas extractivistas en la zona, las narrativas de los conflictos ambientales y  las alternativas al desarrollo y en torno a la gestión de los recursos naturales en el sur de Asia. Este número contribuye a la difusión del Proyecto EnvJustice (www.envjustice.org) del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Varios artículos se basan en el Atlas de Justicia Ambiental (www.ejatlas.org), un mapamundi de movimientos de justicia ambiental generado a través de la coproducción de conocimiento de activistas y académicos, que en mayo de 2018 presenta 2450 casos en todo el mundo, 275 de ellos en la India.
Entre los artículos destacados en este número encontraremos “Convertirse en un comunero: los comunes como lugares de encuentro y co-existencia socionatural y afectiva” de Neera Singh; “Los conflictos ecológico-distributivos en la India a vista de pájaro” de Brototi Roy; “¿Somos el río, o en el río somos?” de Ashish Kothari y Shirshtee Bajpal; “Felicidad Interior Bruta: el decrecimiento como alternativa de desarrollo de vida” de Ritu Verma; o “Frente al crecimiento verde. Visiones de lo común desde el Colectivo Timbaktu (Andhra Pradesh, India)” de Sofía Ávila y Siddhart Rao.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al nuevo número de la revista[/link]