Ja es poden consultar els continguts del nou número a la revista Ecologia Política (54), que coeditem conjuntament amb Icaria Editorial. El nombre, dedicat als #Ecofeminismes, només està disponible per a subscriptors/es i no serà fins a desembre de 2018 que s’alliberaran els continguts.
El número 54 de la revista recull perspectives i debats feministes en l’àmbit d’aquesta disciplina, que desvetllen les correlacions entre l’opressió de les dones i la destrucció de la natura. A través dels seus diferents corrents, els ecofeminismes i les ecologies polítiques feministes no només denuncien la violència patriarcal contra les dones i contra totes les formes de vida no humana a escala global, sinó que proposen alternatives basades en principis ecologistes, sempre amb la salut dels ecosistemes i la cura de la vida com a centre per tal de garantir un futur habitable per a tothom.
“Ecofeminsmos” inclou vint-i-un articles que presenten aportacions i debats des de punts de vista ecofeministes i de les ecologies polítiques feministes del Nord i el Sud per analitzar conflictes ambientals en contextos de canvi global. Els diferents textos aborden tant qüestions teòriques com altres vinculades a les accions de mobilització social i resistència local feminista i ecologista en diferents territoris. En el seu conjunt, el nombre es proposa obrir pas al fet que les perspectives feministes estiguin cada vegada més presents en l’ecologia política.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Pàgina web de la revista Ecología Política[/link] [link]Subscriure’s a la revista[/link]Ya se pueden consultar los contenidos del nuevo número en la revista Ecología Política (54), que coeditamos conjuntamente con Icaria Editorial. El número, dedicado a los #Ecofeminismos, sólo esta disponible para suscriptores/as y no será hasta diciembre de 2018 que se liberarán los contenidos.
El número 54 de la revista recoge perspectivas y debates feministas en el ámbito de esta disciplina, que desvelan las correlaciones entre la opresión de las mujeres y la destrucción de la naturaleza. A través de sus diferentes corrientes, los ecofeminismos y las ecologías políticas feministas no solo denuncian la violencia patriarcal contra las mujeres y contra todas las formas de vida no humana a escala global, sino que proponen alternativas basadas en principios ecologistas, siempre con la salud de los ecosistemas y el cuidado de la vida como centro con el fin de garantizar un futuro habitable para todas y todos.
“Ecofeminsmos” incluye veintiún artículos que presentan aportes y debates desde puntos de vista ecofeministas y de las ecologías políticas feministas del Norte y el Sur para analizar conflictos ambientales en contextos de cambio global. Los diferentes textos abordan tanto cuestiones teóricas como otras vinculadas a las acciones de movilización social y resistencia local feminista y ecologista en distintos territorios. En su conjunto, el número se propone abrir paso a que las perspectivas feministas estén cada vez más presentes en la ecología política.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Página web de la revista Ecología Política[/link] [link]Suscribirse a la revista[/link]The new issue of the journal Ecología Política, co-edited by Fundació ENT and Icaria Editorial, is now available on the webpage. This issue, nº 54, is dedicated to ecofeminism and ecofeminist political ecologies.
Journal number 54 collects feminist perspectives and debates, which reveal the correlations between the oppression of women and the destruction of nature. Through their different currents, ecofeminism and feminist political ecologies not only denounce patriarchal violence against women and against all forms of non-human life on a global scale, but instead propose alternatives based on ecological principles, always with the health of ecosystems and the care of life as a center to guarantee a habitable future for all.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Ecología Política journal website[/link] [link]Subscribe to the new semestral newletter of the journal Ecología Política (spanish)[/link]