Ja està disponible el nou número (53) de la revista Ecología Política, dedicat a l'”Antropocè”. La revista, que coeditem juntament amb Icaria Editorial, ja està disponible per a subscriptors i subscriptores i a la venda en format paper i pdf. Els continguts no seran de lliure accés fins el juliol del 2018. La voluntat d’aquest número és reforçar el debat acadèmic i la reflexió sobre la importància d’identificar els dispositius de poder darrere el discurs de l’Antropocè i principalment sobre la necessitat d’encarar el tema de la justícia no sols com a necessari, sinó com a crucial, mentre el canvi climàtic i els discursos més poderosos amenacen amb aguditzar i augmentar les diferències en un món ja seriosament injust.
Amb la publicació del número 53 també alliberem els continguts del número 51, dedicat a Amèrica Llatina. Durant un any, els nous continguts només són consultables per les persones subscriptores.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la revista Ecología Política[/link]Ya está disponible el nuevo número (53) de la revista Ecología Política, dedicado al “Antropoceno”. La revista, que coeditamos junto con Icaria Editorial, ya está disponible para suscriptores y suscriptoras y a la venta en formato papel y pdf. Los contenidos no será del libre acceso hasta julio de 2018. La voluntad de este número es reforzar el debate académico y la reflexión sobre la importancia de identificar los dispositivos de poder detrás el discurso del Antropoceno y principalmente sobre la necesidad de encarar el tema de la justicia no sólo como necesario, sino como crucial, mientras el cambio climático y los discursos más poderosos amenazan con agudizar y aumentar las diferencias en un mundo ya seriamente injusto.
Con la publicación del número 53 también liberamos los contenidos del número 51, dedicado a América Latina. Durante un año, los nuevos contenidos sólo son consultables por las personas suscriptoras.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la revista Ecología Política[/link]The new issue (53) of the journal Ecología Política, on the “Anthropocene” is now available. The magazine, which we co-edited together with Icaria Editorial, is now available for subscribers and for sale in paper and pdf format. The contents will not be freely accessible until July 2018. The intention of this issue is to reinforce the academic debate and reflection on the importance of identifying the power mechanisms behind the discourse of the Anthropocene and especially on the need to address the issue of Justice not only as necessary, but as crucial, while climate change and the most powerful discourses threaten to sharpen and increase differences in an already seriously unfair world.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Ecología Política website[/link]

Leave a Reply