La Fundació ENT se suma a la iniciativa d’Ecologistes en Acció titulada “Como pez en el agua” per tal de difondre la problemàtica de degradació i explotació dels ecosistemes marins, i pressionar als responsables polítics. 
Avui en dia, gran part dels ecosistemes marins està patint una forta degradació ambiental. Aquest fet, sumat a la pesca excessiva i al nostre elevat consum de peix, posa en perill les xarxes tròfiques marines i la productivitat dels mars i oceans. Concretament, segons dades de la Comissió Europea, el 48% de les poblacions de peixos avaluades a l’Atlàntic estan sobreexplotades. Al Mediterrani aquesta situació es força més greu, doncs, com a mínim, s’estima que estan sobreexplotades el 93% de les poblacions de peixos.
Malgrat que els ecosistemes marins pateixen nombroses pressions i amenaces, segons el Consell Internacional d’Exploració del Mar (ICES/CIEM), la pesca continua sent el major impacte. Per aquest fet, tot i que els Estats tenen l’obligació de recuperar les poblacions de peixos a nivells saludables i garantir un bon estat ambiental dels ecosistemes marins, des de la Fundació ENT creiem que les persones també podem posar el nostre granet de sorra.
Així doncs, i per commemorar el Dia Mundial dels Oceans, la Fundació ENT se suma a la campanya Como pez en el agua promoguda per Ecologistes en Acció amb l’objectiu d’elaborar un banc de peixos virtuals, donar a conèixer la problemàtica entre la ciutadania i pressionar als responsables polítics per tal d’avançar cap a una correcta gestió dels ecosistemes marins.
Totes aquelles persones interessades en la protecció del medi marí que vulguin participar en aquesta campanya, a partir del proper dilluns 13 de juny podran descarregar-se l’aplicació de mòbil amb la que podran escollir una espècie, fer-se una foto i enviar-la per, de manera simbòlica, ajudar-nos a protegir els ecosistemes marins.
Les imatges rebudes formaran part del mosaic final de la campanya, que representarà un ecosistema marí saludable i que servirà per pressionar als responsables polítics sobre la necessitat d’aturar la sobrepesca i recuperar un bon estat ambientals dels nostres mars i oceans en el menor temps possible.

grafic sobrepesca

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]La Fundació ENT se suma a la iniciativa de Ecologistas en Acción titulada “Como pez en el agua” para difundir la problemática de degradación y explotación de los ecosistemas marinos, y presionar a los responsables políticos.
Hoy en día, gran parte de los ecosistemas marinos está sufriendo una fuerte degradación ambiental. Este hecho, sumado a la pesca excesiva y a nuestro elevado consumo de pescado, pone en peligro las redes tróficas marinas y la productividad de los mares y océanos. Concretamente, según datos de la Comisión Europea, el 48% de las poblaciones de peces evaluadas en el Atlántico están sobreexplotadas. En el Mediterráneo esta situación es bastante más grave, pues, como mínimo, se estima que están sobreexplotadas el 93% de las poblaciones de peces.
Pese a que los ecosistemas marinos sufren numerosas presiones y amenazas, según el Consejo Internacional de Exploración del Mar (ICES / CIEM), la pesca sigue siendo el mayor impacto. Por este hecho, aunque los Estados tienen la obligación de recuperar las poblaciones de peces a niveles saludables y garantizar un buen estado ambiental de los ecosistemas marinos, desde la Fundació ENT creemos que las personas también podemos poner nuestro granito de arena.
Así pues, y para conmemorar el Día Mundial de los Océanos, la Fundació ENT se suma a la campaña “Como pez en el agua” promovida por Ecologistas en Acción con el objetivo de elaborar un banco de peces virtuales, dar a conocer la problemática entre la ciudadanía y presionar a los responsables políticos para avanzar hacia una correcta gestión de los ecosistemas marinos.
Todas aquellas personas interesadas en la protección del medio marino que quieran participar en esta campaña, a partir del próximo lunes 13 de junio podrán descargarse la aplicación de móvil con la que podrán escoger una especie, hacerse una foto y enviarla para, de manera simbólica, ayudarnos a proteger los ecosistemas marinos.
Las imágenes recibidas formarán parte del mosaico final de la campaña, que representará un ecosistema marino saludable y que servirá para presionar a los responsables políticos sobre la necesidad de detener la sobrepesca y recuperar un buen estado ambientales de nuestros mares y océanos en el menor tiempo posible .

grafic sobrepesca

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]