La presència d’impureses en els residus biodegradables (residus biològics) causa problemes amb la gestió de residus, entre els quals destaquen els costos addicionals derivats de la necessitat de millorar el tractament previ dels residus biològics, pèrdua de la capacitat de tractament i la dificultat per vendre els residus biològics com compost per la seva baixa qualitat. Quan s’utilitzen residus biològics tractats per al condicionament de la terra també pot causar la contaminació del sòl. Comprendre les raons per les quals les impureses es troben en els residus biològics i els factors que afecten al percentatge d’impureses presents es poden utilitzar per determinar maneres de minimitzar aquests efectes negatius.
Aquest article tracta d’identificar les principals causes de la presència d’impureses en els residus biològics. Per a això, es realitza una anàlisi empírica del nivell d’impureses en els residus biològics de la recollida de residus urbans en dos passos. En primer lloc, una anàlisi bivariant se centra en les correlacions significatives entre la presència d’impureses i diverses variables. En segon lloc, la construcció d’un model explicatiu basat en les relacions significatives obtingudes en el primer pas, i en la literatura d’investigació, s’utilitzen per comprovar la hipòtesi plantejada. Les estimacions demostren que el sistema de recollida, els nivells globals de la recollida selectiva, la densitat urbana del municipi i l’obligació d’utilitzar bosses compostables poden ser els principals impulsors dels nivells d’impureses en els residus biològics.

autoria

Ignasi Puig | Jaume Freire | Marta Jofra

data

2013

publicació

Waste Managament and Research

referència bibliogràfica

Puig-Ventosa, I., Freire-González, J., Jofra-Sora, M. (2013) Determining factors for the presence of impurities in selectively collected biowaste. Waste Managament and Research, 31: 510-517.