Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Desperdicio alimentario, análisis de una problemática poliédrica
| Publicacions

El malbaratament alimentari és una problemàtica d’una gran magnitud i d’interès creixent en els últims anys. En l’article es presenten les principals dades quantitatives dels aliments rebutjats, s’estableix una definició de malbaratament alimentari, seguit per una descripció sobre la situació de la gestió actual dels residus orgànics a Espanya, així com dels impactes ocasionats. Per acabar, es detallen les causes apuntant a accions transformadores per combatre la problemàtica des d’una perspectiva holística i integral.

Autoria
Maria Mestre , Verònica Martínez[/autoria]
Data
2017
Publicació
PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global
Referència bibliogràfica
Mestre, M., Martínez, V. (2017) Desperdicio alimentario, análisis de una problemática poliédrica. PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, 139: 93-103.