En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (del 19 al 27 de novembre), la Fundació ENT organitzarà un debat sobre les causes del malbaratament alimentari i les possibles actuacions a desenvolupar per part de les administracions. Es titularà “Com aconseguir un marc normatiu català més favorable a la prevenció del malbaratament alimentari?” i la data i el lloc concret es definiran properament (els propers dies facilitarem tota la informació al respecte).
L’acte serà públic. Es farà difusió tant a agents especialment interessats en el malbaratament alimentari com al públic en general. El debat pretén abordar les possibilitats normatives i fiscals de prevenció del malbaratament alimentari. Amb la participació de diferents agents de la cadena alimentària, l’acte té per objectius:

 • Revisar els principals condicionants normatius que limiten l’aprofitament d’alguns aliments al llarg de tota la cadena alimentària (incrementar la prevenció del malbaratament alimentari i afavorir la canalització d’excedents alimentaris).
 • Debatre sobre quines propostes normatives i fiscals podrien afavorir la lluita contra el malbaratament alimentari a nivell català.

El debat comptarà amb la participació dels següents agents relacionats amb la problemàtica del malbaratament alimentari:

 • Productors d’aliments
 • Distribuïdors de productes alimentaris
 • Responsables del control i seguiment de la seguretat alimentària
 • Entitats dedicades a l’ajuda alimentària
 • Entitats dedicades a la lluita contra el malbaratament alimentari
 • Responsables de la gestió de residus

Aquest debat s’emmarca dins el projecte que la Fundació ENT realitza per l’Agència de Residus de Catalunya. El projecte estudia les principals barreres i les oportunitats de prevenir el malbaratament alimentari per a les diferents administracions de Catalunya (Generalitat, ens locals) des del punt de vista normatiu. Els resultats de l’estudi es difondran entre els responsables polítics i la societat civil per impulsar un debat sobre aquesta temàtica al territori.
En els darrers anys la Fundació ENT ha desenvolupat nombrosos projectes relacionats amb la prevenció de residus municipals i el malbaratament alimentari. En el desenvolupament d’aquests projectes, s’ha constatat que existeixen algunes barreres normatives que dificulten la lluita contra el malbaratament alimentari, així com la manca d’incentius a nivell normatiu i fiscal. La Fundació ENT, amb aquest projecte, vol contribuir a aquest debat aportant propostes factibles a nivell català, i comunicar i debatre els resultats amb els agents implicats.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (del 19 al 27 de noviembre), la Fundació ENT organizará un debate sobre las causas del derroche alimentario y las posibles actuaciones a desarrollar por parte de las administraciones. Se titulará “Cómo conseguir un marco normativo catalán más favorable a la prevención del derroche alimentario?” y la fecha y el lugar concreto se definirán próximamente (los próximos días facilitaremos toda la información al respecto).
El acto será público. Se hará difusión tanto a agentes especialmente interesados ​​en el derroche alimentario como al público en general. El debate pretende abordar las posibilidades normativas y fiscales de prevención del derroche alimentario. Con la participación de diferentes agentes de la cadena alimentaria, el acto tiene por objetivos:

 • Revisar los principales condicionantes normativos que limitan el aprovechamiento de algunos alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria (incrementar la prevención del derroche alimentario y favorecer la canalización de excedentes alimentarios).
 • Debatir sobre qué propuestas normativas y fiscales podrían favorecer la lucha contra el despilfarro alimentario a nivel catalán.

El debate contará con la participación de los siguientes agentes relacionados con la problemática del derroche alimentario:

 • Productores de alimentos
 • Distribuidores de productos alimenticios
 • Responsables del control y seguimiento de la seguridad alimentaria
 • Entidades dedicadas a la ayuda alimentaria
 • Entidades dedicadas a la lucha contra el derroche alimentario
 • Responsables de la gestión de residuos

Este debate se enmarca dentro del proyecto que la Fundació ENT realiza por la Agencia de Residuos de Cataluña. El proyecto estudia las principales barreras y las oportunidades de prevenir el derroche alimentario para las diferentes administraciones de Catalunya (Generalitat, entes locales) desde el punto de vista normativo. Los resultados del estudio se difundirán entre los responsables políticos y la sociedad civil para impulsar un debate sobre esta temática en el territorio.
En los últimos años la Fundació ENT ha desarrollado numerosos proyectos relacionados con la prevención de residuos municipales y el despilfarro alimentario. En el desarrollo de estos proyectos, se ha constatado que existen algunas barreras normativas que dificultan la lucha contra el despilfarro alimentario, así como la falta de incentivos a nivel normativo y fiscal. La Fundació ENT, con este proyecto, quiere contribuir a este debate aportando propuestas factibles a nivel catalán, y comunicar y debatir los resultados con los agentes implicados.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]