La Fundació ENT organitza un debat sobre les causes del malbaratament alimentari i les possibles actuacions a desenvolupar per part de les administracions. Sota el títol “Com aconseguir un marc normatiu català més favorable a la prevenció del malbaratament alimentari?”, tindrà lloc el proper 14 de desembre a les 18:30h. a la Sala d’actes del Museu Melcior Colet (C/ Buenos Aires, 56-58, Barcelona).
L’acte serà públic. Es farà difusió tant a agents especialment interessats en el malbaratament alimentari com al públic en general. El debat sobre possibilitats normatives i fiscals per a la prevenció del malbaratament alimentari comptarà amb les intervencions de representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i l’Agència de Residus de Catalunya, així com representants d’entitats dedicades a la prevenció del malbaratament alimentari.
El debat pretén abordar les possibilitats normatives i fiscals de prevenció del malbaratament alimentari. Amb la participació de diferents agents de la cadena alimentària, l’acte té per objectius:

  • Revisar els principals condicionants normatius que limiten l’aprofitament d’alguns aliments al llarg de tota la cadena alimentària (incrementar la prevenció del malbaratament alimentari i afavorir la canalització d’excedents alimentaris).
  • Debatre sobre quines propostes normatives i fiscals podrien afavorir la lluita contra el malbaratament alimentari a nivell català.

Aquest debat s’emmarca dins el projecte que la Fundació ENT realitza per l’Agència de Residus de Catalunya. El projecte estudia les principals barreres i les oportunitats de prevenir el malbaratament alimentari per a les diferents administracions de Catalunya (Generalitat, ens locals) des del punt de vista normatiu. Els resultats de l’estudi es difondran entre els responsables polítics i la societat civil per impulsar un debat sobre aquesta temàtica al territori.
En els darrers anys la Fundació ENT ha desenvolupat nombrosos projectes relacionats amb la prevenció de residus municipals i el malbaratament alimentari. En el desenvolupament d’aquests projectes, s’ha constatat que existeixen algunes barreres normatives que dificulten la lluita contra el malbaratament alimentari, així com la manca d’incentius a nivell normatiu i fiscal. La Fundació ENT, amb aquest projecte, vol contribuir a aquest debat aportant propostes factibles a nivell català, i comunicar i debatre els resultats amb els agents implicats.
Debat-01
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link]La Fundació ENT organiza un debate sobre las causas del derroche alimentario y las posibles actuaciones a desarrollar por parte de las administraciones. Bajo el título “Cómo conseguir un marco normativo catalán más favorable a la prevención del derroche alimentario?”, tendrá lugar el próximo 14 de diciembre a las 18:30h. en la Sala de actos del Museo Melcior Colet (C/ Buenos Aires, 56-58, Barcelona)..
El acto será público. Se hará difusión tanto a agentes especialmente interesados ​​en el derroche alimentario como al público en general. El debate sobre posibilidades normativas y fiscales para la prevención del despilfarro alimentario contará con las intervenciones de representantes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y la Agencia de Residuos de Cataluña, así como representantes de entidades dedicadas a la prevención del derroche alimentario.
El debate pretende abordar las posibilidades normativas y fiscales de prevención del derroche alimentario. Con la participación de diferentes agentes de la cadena alimentaria, el acto tiene por objetivos:

  • Revisar los principales condicionantes normativos que limitan el aprovechamiento de algunos alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria (incrementar la prevención del derroche alimentario y favorecer la canalización de excedentes alimentarios).
  • Debatir sobre qué propuestas normativas y fiscales podrían favorecer la lucha contra el despilfarro alimentario a nivel catalán.

Este debate se enmarca dentro del proyecto que la Fundació ENT realiza por la Agencia de Residuos de Cataluña. El proyecto estudia las principales barreras y las oportunidades de prevenir el derroche alimentario para las diferentes administraciones de Catalunya (Generalitat, entes locales) desde el punto de vista normativo. Los resultados del estudio se difundirán entre los responsables políticos y la sociedad civil para impulsar un debate sobre esta temática en el territorio.
En los últimos años la Fundació ENT ha desarrollado numerosos proyectos relacionados con la prevención de residuos municipales y el despilfarro alimentario. En el desarrollo de estos proyectos, se ha constatado que existen algunas barreras normativas que dificultan la lucha contra el despilfarro alimentario, así como la falta de incentivos a nivel normativo y fiscal. La Fundació ENT, con este proyecto, quiere contribuir a este debate aportando propuestas factibles a nivel catalán, y comunicar y debatir los resultados con los agentes implicados.
Debat-01
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link]