ENT i l’Escola de Formació del COAMB organitzem una nova formació els propers 12 i 19 de maig centrada en la fiscalitat ambiental en l’àmbit local. El curs té el títol de “Fiscalitat ambiental en l’àmbit local”, una durada de 8 hores i se celebrarà a la seu del COAMB.
L’aplicació de mesures de tributació ambiental permet incentivar bones pràctiques ambientals i/o desincentivar males pràctiques i això fa que, tot i que en el cas de l’administració local no sempre impliqui la obtenció d’ingressos, les possibilitats de la fiscalitat ambiental estiguin començant a causar interès a nivell local.
Però, què és la fiscalitat ambiental? Quins són els beneficis ambientals d’aplicar-la? Quines opcions tenen els ens locals per ambientalitzar els impostos i les taxes municipals? Quins exemples ja estan funcionant?

  • Data d’inici: divendres, 12 maig 2017
  • Horari: De 9:30 a 14 h.
  • Lloc: Seu del COAMB. C/ Muntaner, 81, 6è 1a. Barcelona.
  • Data de finalització: divendres, 19 maig 2017
  • Places disponibles: 18
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informació i inscripcions[/link] [link]Programa complet[/link]ENT y la Escuela de Formación del COAMB organizamos una nueva formación los próximos 12 y 19 de mayo centrada en la fiscalidad ambiental en el ámbito local. El curso tiene el título de “Fiscalidad ambiental en el ámbito local”, una duración de 8 horas y se celebrará en la sede del COAMB.
La aplicación de medidas de tributación ambiental permite incentivar buenas prácticas ambientales y/o desincentivar malas prácticas y esto hace que, aunque en el caso de la administración local no siempre implique la obtención de ingresos, las posibilidades de la fiscalidad ambiental estén empezando a causar interés a nivel local.
Pero, ¿qué es la fiscalidad ambiental? ¿Cuáles son los beneficios ambientales de aplicarla? ¿Qué opciones tienen los entes locales para ambientalizar los impuestos y las tasas municipales? ¿Qué ejemplos ya están funcionando?

  • Fecha de inicio: Viernes, 12 de mayo 2017
  • Horario: De 9:30 a 14 h.
  • Lugar: Sede del COAMB. C/ Muntaner, 81, 6º 1ª. Barcelona.
  • Fecha de finalización: Viernes, 19 de mayo 2017
  • Plazas disponibles: 18
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Información e inscripciones[/link] [link]Programa completo[/link]